Welke concrete, toetsbare voorspellingen doet het creationisme die zouden kunnen aantonen dat het onjuist is?
(Dit is een van de vragen op pagina http://www.deatheist.nl/index.php/artikelen/665-vragen-voor-welwillende-creationisten)

Het artikel waar de vraag naar verwijst beweert dat dit een vraag is die creationisten proberen te ontwijken. Helaas is de discussie op Facebook door Logos verwijderd. Hierdoor kan het zijn dat ik hieronder argumenten noem dit al zijn weerlegd. Ik neem echter aan dat deze in zijn artikel zijn verwerkt.

Het lijkt me vreemd dat creationisten deze vraag willen ontwijken. Als je weet wat het creationisme inhoudt, kun je zelf wel een aantal voorspellingen bedenken. Volgens het creationistische model:

  1. is het universum 6000 tot 10.000 jaar geleden geschapen in een tijdsbestek van 6 dagen,
  2. zijn er verschillende basistypen aan leven afzonderlijk geschapen en
  3. is er een wereldwijde zondvloed geweest die bijna al het leven op aarde heeft vernietigd.

Voorspellingen die we op basis hiervan kunnen doen zijn:

  1. er kan nooit iets gevonden worden wat ouder is dan pakweg 10.000 jaar,
  2. er kan geen bewijs worden gevonden dat geschapen basistypen een gemeenschappelijke voorouder hebben,
  3. er zijn aardlagen met (resten van) dieren en mensen die de zondvloed niet overleefd hebben.

Zoals het artikel aangeeft, is dit model inderdaad gebaseerd op de Bijbel. Creationisten beschouwen die inderdaad als onfeilbaar, in elk geval in die zin dat het onverenigbaar is met het evolutiemodel. Een jonge-aardecreationist kán inderdaad per definitie geen universum van miljarden jaren oud accepteren. Net zo min als dat een evolutionist een universum van 10.000 jaar kan accepteren. Volgens het artikel is geen enkel idee of bron onfeilbaar. Ik vraag me af hoeveel wetenschappers het evolutiemodel feilbaar vinden.

Maar zelfs als in de wetenschap niets onfeilbaar is, dan zal men toch een bepaald idee of hypothese als startpunt nemen. Wanneer een archeoloog een stuk aardewerk vindt, zal hij of zij er toch van uitgaan dat dit door iemand is gemaakt en niet dat het voorwerp door toeval is ontstaan. Zo gaan creationisten er ook van uit dat het heelal en het leven door Iemand is gemaakt en niet door toeval is ontstaan. Kan zo iemand een wetenschapper zijn? Veel dateringsmethoden lijken aan te tonen dat er fossielen en gesteenten bestaan die veel ouder zijn dan 10.000 jaar en dus niet overeenkomen met het creationistische model. Welke opties heeft de creationistische wetenschapper nu?

  1. Het bewijs op grond van zijn model verwerpen zonder de gebruikte methode te onderzoeken. "De Bijbel zegt dat het niet kan, dus de methode moet wel fout zijn." Zo iemand houdt op wetenschapper te zijn.
  2. Het bewijs accepteren en het creationistische model overboord te gooien. Zo iemand houdt op creationist te zijn.
  3. Het bewijs accepteren en het creationistische model hieraan aanpassen. Het zal echter lastig en mijns inziens zelf onmogelijk zijn dit te doen. Zo iemand zal waarschijnlijk theïstisch evolutionist zijn of worden.
  4. De gebruikte dateringsmethoden onderzoeken om te kijken of deze betrouwbaar zijn. Wanneer de methoden onbetrouwbaar blijken te zijn, kan het "bewijs" van hoge ouderdom worden verworpen en blijft het eigen creationistische model overeind. Dit is wat creationistische wetenschappers (onder andere) doen.

Uit bovenstaande blijkt dat creatie en wetenschap prima kunnen samengaan.

Op de vraag "wat zou uw ongelijk bewijzen?" zou een creationist geantwoord hebben: "als ik voor mijn ogen een aap in een mens zie veranderen". Terecht stelt het artikel dat dit aangeeft dat velen niet weten wat de evolutietheorie inhoud. Daar moet ik nog aan toevoegen dat ik ook vragen ben tegengekomen als "als mensen ontstaan zijn uit apen, waarom bestaan er dan nog apen?". En recent nog een opmerking in de trant van "het beste bewijs tegen de evolutietheorie is dat het na al die jaren nog steeds maar een theorie is". Dat geeft aan dat sommigen niet weten wat wetenschap inhoudt. Volgens de evolutietheorie hebben mensen en apen dezelfde voorouders. Mensen en apen kunnen in deze theorie dus prima naast elkaar bestaan. Verder stelt de theorie dat de evolutie van aap naar mens honderdduizenden zo niet miljoenen jaren heeft geduurd. Dat kun je dus niet voor je ogen zien gebeuren. En in de wetenschap is een theorie niet zomaar een idee, maar een model dat door veel wetenschappers wordt geaccepteerd omdat er veel bewijs voor is gevonden. Wat overigens niet hoeft te betekenen dat de theorie klopt.

Als overgangsvorm tussen dinosaurussen en vogels wordt de Archaeopteryx genoemd. Een dier dat zoveel leek op zowel een vogel als op een reptiel dat creationisten er onderling niet uit zouden komen welke van de twee het is. Landdieren en vogels worden in het scheppingsverhaal apart genoemd als "geschapen naar hun aard", dus moet het wel een van tweeën zijn. Ik heb even gezocht en vond wat ik al vermoedde: alle creationistische sites die ik ken, menen dat de Archaeopteryx een vogel is geweest. Het heeft ook alle kenmerken van een vogel: veren, vleugels en vermoedelijk was het dier warmbloedig. Het enige wat aan een reptiel doet denken is een bek met tanden. Er bestaan echter nog steeds vogels met tanden. Kijk maar eens naar de foto's op deze site: https://www.momtastic.com/webecoist/2010/09/28/brush-your-beak-10-amazing-birds-with-teeth/ (sla de stripfiguren bovenaan even over). Tanden maken een vogel geen tussenvorm. Zie ook https://answersingenesis.org/dinosaurs/feathers/dinosaur-bird-confusion/ De in het artikel aangehaalde professor Matthew McLain heeft wel z'n twijfels en volgens hem zijn er meer. Maar het is niet ongebruikelijk dat wetenschappers het niet met elkaar eens zijn, ook al accepteren ze hetzelfde model. Zo meent vogeldeskundige en evolutionist Alan Feduccia dat de Archaeopteryx geen overgangsvorm was, maar gewoon een vogel.

Wat zou een creationist accepteren als overgangsvorm? Een terechte vraag. Een dier met kenmerken van 2 diersoorten (mozaïekvorm) is kennelijk niet "goed genoeg". Ik zou niet weten hoe een overgangsvorm eruit zou moeten zien. En zelfs al ik het wist en het niet werd gevonden, zou dat nog niet betekenen dat daarmee het bewijs tegen evolutie en voor de schepping is geleverd. Immers, wanneer iets niet gevonden is, betekent dat niet dat het ook niet bestaat. En zelfs als zo'n fossiel niet bestaat, wil dat nog niet zeggen dat die tussenvorm nooit geleefd heeft. Niet elk dier wordt uiteindelijk een fossiel. Alleen onder bepaalde omstandigheden gebeurt dat.

Volgens het artikel zou evolutie toetsbare voorspellingen doen over de aardlagen waarin overgangsvormen gevonden zouden moeten worden. En dat klopt. Op grond van het evolutiemodel mag je bijvoorbeeld verwachten dat er geen plantenresten voorkomen in aardlagen die zo oud zijn dat er geen planten zouden kunnen zijn ontstaan. Een toetsbare voorspelling moet echter wel altijd uitkomen. En dat doet het niet. Een voorbeeld is de Salt Lake-formatie in Pakistan. In aardlagen van 500 miljoen jaar oud zijn pollen van bloeiende planten gevonden. Maar die zouden toen nog helemaal niet hebben bestaan! En dan hebben we natuurlijk nog de Cambrische explosie: in veel te korte tijd (volgens het evolutiemodel) ontstonden alle stammen van (meercellige) dieren. Niet bepaald een pluspunt voor het evolutiemodel dat veel tijd nodig heeft om nieuwe soorten te laten ontstaan en nog veel meer tijd voor nieuwe dierenstammen. Evolutionisten tasten dan ook in het duister wat deze explosie van evolutie heeft veroorzaakt. Dat de dierenstammen niet door evolutie zijn ontstaan, komt kennelijk niet bij ze op.