(Dit is een van de vragen op pagina http://www.deatheist.nl/index.php/artikelen/665-vragen-voor-welwillende-creationisten)

Dat hangt ervan af wat bedoeld wordt met "feilbaar". Bij het overschrijven en vertalen kunnen foutjes geslopen zijn. Ook kunnen Bijbelschrijvers een verkeerd beeld hebben gehad van bijvoorbeeld het heelal. Maar stel dat er een oud document wordt gevonden over de werken van een of andere keizer. En in dat document kun je (al dan niet tussen de regels door) merken dat de schrijver geloofde dat de aarde plat is. Zouden we dan ook meteen de verhalen over die keizer in twijfel trekken? Uiteraard niet. Waarom zouden we dat dan wel met Bijbelverhalen doen? Natuurlijk, de Bijbel staat vol met -letterlijk- wonderlijke verhalen. Daarvan kun je niet bewijzen dat ze waar of onwaar zijn. In die zin kan niet aangetoond worden dat de Bijbel (on)feilbaar is. Maar dat wil uiteraard niet zeggen dat de verhalen niet waar zijn. Hooguit kun je er als wetenschapper niet zoveel mee, in die zin dat de meeste wonderen niet te falsifiëren zijn. Je kunt bijvoorbeeld niet bewijzen dat Jezus ooit water in wijn heeft veranderd. Dat wonder is dus ook geen onderdeel van de wetenschap.

Aangezien de vraag wordt gesteld aan "de creationist", zal men voornamelijk willen weten óf, en zo ja, hóe het scheppingsverhaal te falsifiëren is. De schepping is immers ook een wonder: vanuit niets ontstond iets. Als dit net als het water-in-wijn-wonder niet te falsifiëren is, zou het geen onderdeel van de wetenschap kunnen zijn. Het scheppingswonder is echter anders. De wijn bestaat inmiddels niet meer, maar het heelal nog wel. De vraag is alleen hoe het heelal is ontstaan. Door kwantumfluctuaties waar de meeste wetenschappers vanuit gaan of door een scheppingswonder? Wanneer  de Bijbel alleen had gezegd dát God het heelal had geschapen, dan was het niet te falsifiëren geweest. Hij had miljarden jaren geleden kwantumfluctuaties kunnen veroorzaken en daarmee een "oerknal" in gang kunnen zetten. De Bijbel geeft echter aan dat het heelal hooguit zo'n 10.000 jaar geleden is geschapen. Die leeftijd valt wetenschappelijk te toetsen. Als onomstotelijk te bewijzen valt dat het licht van bijvoorbeeld een ster er een miljard jaar over heeft gedaan om ons te bereiken, dan klopt de leeftijd van 10.000 jaar dus niet. Maar dat bewijs is er niet. De lichtsnelheid kan bijvoorbeeld vroeger hoger zijn geweest. Daar zijn aanwijzingen voor, al kleven het ook bezwaren aan. Sinds Einstein weten we ook dat "tijd" iets relatiefs is, al is het verschil tussen 10.000 jaar en bijna 14 miljard jaar natuurlijk wel erg groot. Hoe dan ook, het is stof waar een wetenschapper wat mee kan.

Verder vertelt het scheppingsverhaal dat verschillende diersoorten apart zijn geschapen, al blijft het vaag over welke diersoorten dat dan waren. In elk geval zijn de vissen, landdieren, vogels en natuurlijk de mens apart geschapen. Volgens het evolutiemodel is het leven door toeval ontstaan. Het begon heel eenvoudig en in de loop van honderden miljoenen jaren ontstonden er steeds complexere levensvormen. Nu kunnen we niet met een tijdmachine terug in de tijd, maar hebben we wel fossielen. Wanneer onomstotelijk bewezen kan worden dat een bepaald fossiel bijvoorbeeld 1 miljoen jaar oud is, dan klopt de Bijbel op dit punt niet. Het probleem is echter dat dateringsmethoden niet betrouwbaar zijn. Ook een tussenvorm tussen landdier en vogel of landdier en vis zou tegen het scheppingsverhaal kunnen getuigen. Al is dat wel lastig, want wat is een tussenvorm? Wat zou God in Zijn creatieve vrijheid niet geschapen kunnen hebben? Wanneer een creationist zegt dat er geen tussenvormen zijn gevonden, kan men de terechte vraag stellen hoe zo'n tussenvorm er dan uit zou moeten zien. Ik zou het niet weten.

Wat zou de creationist ervan overtuigen dat het scheppingsverhaal niet klopt?

  • Een object (al dan niet op aarde) dat beduidend ouder is dan 10.000 jaar. Aangetoond met een methode waar niemand aan kan twijfelen. Dat zou weliswaar niet aantonen dat het heelal niet geschapen  kan zijn, maar wel dat er beduidend meer generaties tussen Adam en Eva en de daarop volgende generaties moet zitten.
  • Bewijs dat bepaalde planten- en/of diersoorten nog niet bestonden terwijl andere er al lang waren. Dat zou bewijzen dat de schepping nooit in slechts 6 dagen kan hebben plaatsgevonden, terwijl de Bijbel ons dat wel vertelt.
  • Een tussenvorm die nooit geschapen kan zijn. Al is het om genoemde redenen erg lastig te bewijzen dat iets zo'n tussenvorm is.