Wanneer zouden jullie [creationisten] een fossiel accepteren als een overgangsvorm? Aan welke eisen moet het voldoen? Waarom zijn bijvoorbeeld Tiktaalik, Archaeopteryx en Australopithecus geen voorbeelden van overgangsvormen?
(Dit zijn twee van de vragen op pagina http://www.deatheist.nl/index.php/artikelen/665-vragen-voor-welwillende-creationisten)

Een terechte vraag. Er zijn namelijk al heel wat fossielen aangedragen als tussenvorm die door creationisten om uiteenlopende redenen als zodanig zijn verworpen. Er zijn wel eerder fossielen gevonden waarvan evolutionisten claimden dat het een tussenvorm was. Bijvoorbeeld de coelacanth. De fossielen lieten duidelijk zien dat het een vis was met een soort pootjes in plaats van vinnen. Ze zouden in ondiepe wateren moeten hebben geleefd en waren duidelijk aan het evolueren tot landdier. 70 miljoen jaar geleden zouden ze moeten zijn uitgestorven. In 1938 werd er echter een levend exemplaar gevonden. Op 200 meter diepte! Niet bepaald bezig met evolueren naar landdier. Dit is een van de redenen waarom creationisten de claim dat er een tussenvorm gevonden is altijd met een korreltje zout nemen.

Van de Tiktaalik zijn alleen de voorste delen gevonden: een krokodil-achtige kop en vinnen die wat op pootjes lijken. Beetje gevaarlijk om op basis daarvan te stellen dat het een overgangsvorm is tussen vissen en landdieren. Misschien had (of heeft?) het beest inderdaad een soort pootjes, maar gebruikt het die om ergens op grote diepte over de zeebodem te kruipen.

De Archaeopteryx heeft inderdaad kenmerken van een vogel (o.a. veren) en van reptielen (zoals tanden). Overigens bestaan er ook vogels met tanden, dus het hebben van tanden is niet voorbehouden aan reptielen. De meeste creationisten menen dan ook dat het een vogel is geweest al zijn er ook die denken dat het een reptiel was. Hoe het zij, het staat een Ontwerper natuurlijk vrij om eigenschappen van verschillende soorten te combineren.

De Australopithecus wordt door creationisten gezien als een aap. Het lijkt daar alle kenmerken voor te hebben. Natuurlijk heeft het ook kenmerken van mensen; dat hebben apen nu eenmaal.

Bovenstaande leidt tot de - zoals gezegd terechte - vraag wat creationisten dat wel zouden accepteren als overgangsvorm. Ze beweren immers dat deze ontbreken. Dan moeten ze uiteraard wel aangeven hoe zo'n overgangsvorm er dan uit zou moeten zien. Ik denk niet dat een enkel fossiel het bestaan van een tussenvorm kan bewijzen. Misschien dat een hele reeks van transities dat zou kunnen. De Archaeopteryx heeft bijvoorbeeld volledig ontwikkelde vleugels. Kan het fossielenbestand aantonen hoe poten langzaam zijn veranderd in vleugels? Overigens is het geen ramp voor het evolutiemodel wanneer dat niet kan. Fossilisatie is namelijk vrij zeldzaam; het gebeurt alleen als de omstandigheden precies goed zijn. Lang niet elk dier dat ook geleefd heeft zal dus eindigen als fossiel. Het ontbreken van bepaalde fossielen vind ik dan ook geen sterk argument tegen het evolutiemodel.