(Dit is een van de vragen op pagina http://www.deatheist.nl/index.php/artikelen/665-vragen-voor-welwillende-creationisten)

Dat zou natuurlijk aan die wetenschappers gevraagd moeten worden en niet aan creationisten. Ik kan alleen aangeven waarom creationisten daar wel moeite mee hebben.

Allereerst hebben creationisten op zich geen moeite met evolutie. Wikipedia: Evolutie kan worden gedefinieerd als de geleidelijke verandering in populaties door overerving met variatie en natuurlijke selectie. Dit valt ook niet te ontkennen, aangezien we dit om ons heen zien gebeuren. We zien bijvoorbeeld ziektekiemen resistent worden tegen medicijnen. En olifanten blijken kortere slagtanden te krijgen zodat ze minder interessant zijn voor stropers. Sommige olifanten hebben zelfs helemaal geen slagtanden meer. Volgens bovengenoemde definitie is dit evolutie. Er zijn creationisten die dit liever geen evolutie noemen. Het verdwijnen van die slagtanden noemen ze liever devolutie of degeneratie.

Bij het woord "evolutie" wordt ook meer gedacht aan de ontwikkeling van eenvoudige naar steeds complexere levensvormen. Aan de transitie van vissen naar landdieren en van dino's naar vogels. En natuurlijk aan de evolutie van apen naar mensen. Daar hebben creationisten wel moeite mee. Volgens de Bijbel zijn vissen, landdieren, vogels en mensen namelijk afzonderlijk geschapen. Creationistische wetenschappers zullen vermeende bewijzen voor gemeenschappelijke voorouders van deze groepen dan ook op een wetenschappelijke wijze proberen te pareren.

Ook wordt bij "evolutie" gedacht aan miljoenen en miljarden jaren. Het universum zou bijvoorbeeld 13,8 miljard jaar geleden moeten zijn ontstaan. Ook dit valt niet te verenigen met wat de Bijbel ons vertelt.De Bijbel vertelt niet precies hoe lang geleden God alles heeft gemaakt, maar meer dan ca. 10.000 jaar kan het toch niet geleden zijn. De meesten houden zo'n 6.000 jaar aan.

Waarom hebben dan toch zoveel gelovigen geen moeite met miljarden jaren en evolutie van complexe levensvormen? Zoals gezegd, moet dat aan hen gevraagd worden. Misschien zijn ze overtuigd van de bewijzen hiervoor. Er zullen ook gelovigen zijn die zich er niet zo in verdiept hebben en aannemen dat het evolutiemodel klopt omdat "de wetenschap" dat zegt. Dat laatste zal (hopelijk) niet voor gelovige wetenschappers gelden. De vragensteller zal wel als antwoord willen geven dat er zoveel bewijzen voor zijn dat "echte" wetenschappers het evolutiemodel wel móéten accepteren. Ik zou dan willen vragen: waarom zijn er zoveel wetenschappers die afscheid nemen van het evolutiemodel als er zoveel bewijzen voor zijn (zonder er overigens het creationisme er voor in de plaats te stellen)?