Waarom vinden we geen enkel spoor van amfibieën, reptielen, zoogdieren, vogels, bomen en bloemen in de oudste aardlagen? Reeds geopperde verklaringen werken niet.
Waarom is er nooit ook maar enige spoor van mensen gevonden in aardlagen anders dan de jongste, terwijl in oudere lagen wel vele andere fossielen en sporen gevonden zijn? Reeds geopperde verklaringen werken niet.
(Dit zijn twee van de vragen op pagina http://www.deatheist.nl/index.php/artikelen/665-vragen-voor-welwillende-creationisten)

Als het evolutiemodel klopt, dan moeten we niet alleen eenvoudige organismen vinden in de onderste (dus oudste) aardlagen vinden, maar ook alle overgangsvormen tussen de verschillende soorten dier- en plantensoorten. En die zijn er niet. Af en toe wordt er wel fossiel aangewezen als overgangsvorm, maar blijkt dat toch niet te zijn. We zouden trouwens ook niet af en toe een overgangsvorm moeten aantreffen, maar continu. Een van de aangevoerde redenen is dat lang niet elk organisme fossiliseert; dat gebeurt alleen onder bepaalde omstandigheden. En dat klopt. Het is daarom vreemd dat evolutionisten waarom bepaalde fossielen in "oude" aardlagen ontbreken terwijl voor hun model veel meer fossielen ontbreken. (Ik zet "oude" tussen aanhalingstekens, omdat volgens het creatiemodel de aarde zo'n 6000 jaar oud is.)

De vraag veronderstelt ook dat de fossielen díe we wel hebben gevonden in elk geval overeenkomen met evolutiemodel en niet door creatie en de zondvloed verklaard kunnen worden. Maar dat klopt niet. Niet zelden worden fossielen in de "verkeerde" aardlaag gevonden. Zo zijn er pollen gevonden in lagen van 500 miljoen jaar oud. Pollen duiden op bloeiende planten en die zouden volgens het evolutiemodel pas veel later moeten zijn ontstaan. En wat te denken van de Cambrische explosie? Van het ene op het andere moment zijn ineens alle stammen van meercellige dieren vertegenwoordigd. Zonder enig spoor van evolutie zijn ze er ineens. In oudere lagen ontbreekt elk spoor van deze dieren.

Een reden waarom "hogere" diersoorten in hogere aardlagen gevonden is mogelijk doordat darmbacteriën gassen veroorzaken waardoor ze de neiging hebben om boven te komen drijven. Na een natuurramp zie je op tv beelden van bijvoorbeeld drijvende koeien. Dat kan ervoor zorgen dat deze dieren niet zullen fossiliseren of anders in de bovenste aardlagen terecht komen. Hetzelfde geldt uiteraard voor mensen.

Gerelateerd:
Waar zijn alle menselijke fossielen?
Waarom vinden we geen menselijke fossielen bij dino-fossielen?