(Dit is een van de vragen op pagina http://www.deatheist.nl/index.php/artikelen/665-vragen-voor-welwillende-creationisten)

De eerste en belangrijkste reden is dat de Bijbel ons vertelt dat dit niet gebeurd is. Nu kan een wetenschapper hier niet zoveel mee. Er zijn zoveel boeken en religies die dingen beweren. Maar dat wil nog niet zeggen dat het niet waar is.

Het creationisme heeft de Bijbel als uitgangspunt. Is het dan wel wetenschap? Dat hangt ervan af. Stel dat iemand een aanwijzing heeft gevonden voor de hypothese dat mensen ontstaan zijn uit apen. Volgens de Bijbel en dus ook volgens het creationisme zijn apen en mensen afzonderlijk van elkaar geschapen. Wanneer creationisten alleen zouden zeggen dat volgens de Bijbel de hypothese niet juist kan zijn en de aanwijzing zouden verwerpen, dan zou ze geen wetenschappers zijn. Maar dat doen ze niet. Ze controleren de aanwijzing op een wetenschappelijke manier.

Laten we naar een voorbeeld kijken. Apen hebben 24 paar chromosomen in elke cel. Mensen hebben maar 23 paar. Nu vermoedt men dat tijdens de evolutie van de mens 2 chromosoomparen zijn samengesmolten tot 1 paar. Als aanwijzing hiervoor voert men aan dat chromosoom 2 opvallend veel telomeer-achtige sequenties bevat. Telomeren vormen de uiteinden van chromosomen en zijn te herkennen aan de herhalende basen TTAGGG, dus TTAGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGG... Telomeren zijn 5.000 tot 15.000 basen lang. Ergens in het midden van chromosoom 2 heeft men 133 keer achter elkaar de basen TTAGGG (dus is totaal 798 basen lang) gevonden. Vandaar dat men vermoedt dat dit de plek is waar 2 chromosomen zijn gefuseerd. Creationisten wuiven deze aanwijzing niet weg, maar menen dat 798 basen toch wel een stuk minder is dan de minstens 5.000 basen van "echte" telomeren. Bovendien blijkt de plaats van de fusie niet tussen 2 genen in te zitten, maar midden in een gen (DDX11L2 om precies te zijn). Een gen is een stuk DNA dat de code bevat voor één of enkele eiwitten. Dat gen blijkt nog prima te werken, wat vreemd is als er inderdaad een fusie heeft plaatsgevonden. Verder is chromosoomfusie uiterst zeldzaam en als het gebeurt, zijn er altijd typerende sequenties te vinden die we satelliet-DNA (satDNA) noemen. Dit sat-DNA ontbreekt echter in chromosoom 2. Voor meer informatie, zie: https://www.icr.org/article/human-chromosome-2-fusion-never-happened Creationisten wijzen de bevinding hierom dus af als bewijs dat mensen van apen af zouden stammen.

Een andere reden dat marco-evolutie geen gevolg kan zijn van vele gevallen van micro-evolutie, is de Cambrische explosie. Het Cambrium is de naam van een tijdperk 541 - 485 miljoen jaar geleden (volgens het evolutionistische model uiteraard). In de aardlagen die gedurende dit tijdperk gevormd zijn, zijn alle stammen van het dierenrijk ineens aanwezig. In oudere aardlagen ontbreken ze. Het Cambrium duurde ca. 56 miljoen jaar. Dat lijkt heel lang, maar vergeleken met de vermeende leeftijd van de aarde (4,5 miljard jaar) is het maar heel kort. Veel te kort voor macro-evolutie. Vandaar de naam "Cambrische explosie". Het ontstaan van de stammen kan dus niet ontstaan zijn uit een lange periode van micro-evolutie: die lange tijd ontbreekt.