(Dit is een van de vragen op pagina http://www.deatheist.nl/index.php/artikelen/665-vragen-voor-welwillende-creationisten)

Hoe oud was Adam toen God hem schiep? 0 jaar natuurlijk. Maar God schiep hem niet als baby, maar als volwassen man. Hetzelfde geldt ook voor dieren, bomen en planten: Hij schiep ze niet als jonkies of zaadjes, maar als volwassen exemplaren. God schiep dus planten, dieren en de mens met een schijnbaar hogere ouderdom. Niet om wie dan ook voor de gek te houden; het zal puur praktisch zijn geweest. Baby's kunnen niet voor zichzelf zorgen dus het is logisch om de mens als volwassene te scheppen. Ook de meeste dieren hebben verzorging nodig wanneer ze net geboren zijn. Zaadjes hebben geen verzorging nodig, maar mensen en dieren moesten wel kunnen eten. Dus bomen die al vruchten konden dragen was een logischere keuze dan zaadjes die nog jaren nodig zouden hebben voordat ze een boom met vruchten zouden worden.

Iets dergelijks geldt ook voor het universum: er moest in elk geval een planeet zijn voor alle vegetatie, dieren en mensen die Hij nog zou maken. Daar had Hij natuurlijk miljarden jaren over kunnen doen, maar het scheppingsverhaal vertelt ons duidelijk dat Hij het hele universum in 6 dagen heeft gemaakt. Sommigen willen een gat van miljarden jaren plaatsen tussen het 1e en 2e vers van Genesis 1. God zou dan de hemel en de aarde hebben geschapen en een paar miljard jaar later de rest. Maar dan kom je in de knoop als wordt verteld dat op dag 4 de zon, maan en sterren worden geschapen.

Waarom vinden zoveel wetenschappers de aarde en het universum eigenlijk zou oud lijken? Allereerst moeten we ons bedenken dat het evolutiemodel die miljarden jaren nodig heeft. Het toevallig ontstaan van een universum in een paar duizend jaar gaat ook evolutionistische kosmologen te ver. Voor het toevallig laten ontstaan van scheikundige elementen, sterren, planeten enzovoort is nu eenmaal meer nodig dan een paar duizend jaar. Evenzo is in de evolutiebiologie meer dan een paar duizend jaar nodig om het eerste leven en vervolgens alle levensvormen toevallig te laten ontstaan.

Maar dat is uiteraard niet de enige reden dat men het universum oud vindt lijken. Er zijn ook meetbare aanwijzingen die op een hoge ouderdom zouden duiden. De site waar de vraag naar verwijst noemt bijvoorbeeld radiometrische datering. Met name de isochrone dateringsmethode heeft goede papieren. Maar, zoals men zelf ook toegeeft, geeft ook deze methode een veel te hoge ouderdom voor voorwerpen met een bekende ouderdom. Maar de methode als onbetrouwbaar bestempelen gaat hen te ver. Ze vergelijken het met een horloge dat aantoonbaar de verkeerde tijd aangeeft. "Omdat sommige horloges de verkeerde tijd aangeven, kun je niet stellen dat álle horloges de verkeerde tijd aangeven." Maar dat is een rare vergelijking. Als een methode onbetrouwbaar is, kun je het niet als bewijs voor wat dan ook gebruiken. Als we dan toch met horloges willen vergelijken, dan zou het zo iets zijn als wanneer we een steekproef nemen van horloges van fabrikant X. Deze blijken onbetrouwbaar te te werken. Ik denk dat niemand horloges van deze fabrikant koopt met de redenering dat alleen de exemplaren uit de steekproef onbetrouwbaar zijn en de rest wel correct zal werken.

Een andere reden dat men het universum oud vindt lijken is de afstand van vele sterren tot de aarde. Dat zit zo. Het licht dat sterren uitstralen heeft een bepaalde tijd nodig om de aarde te bereiken. Het licht van onze zon doet er bijvoorbeeld ongeveer 8 minuten over om de aarde te bereiken. Het licht van sommige andere sterren moet duizenden jaren reizen voordat het de aarde treft. We zeggen dat dat de afstand van die sterren duizenden lichtjaren is. Er zijn ook sterren met een afstand van miljoenen en zelfs miljarden lichtjaren tot de aarde. Het feit dat we dit licht zien geeft aan dat het de aarde heeft bereikt. Hoe is het mogelijk dat dit licht de aarde heeft bereikt als het universum slechts duizenden jaren oud is zoals creationisten beweren? Een optie is dat God ook de sterren "volwassen" heeft gemaakt, inclusief het uitgestraalde licht. Ik denk echter niet dat dit een afdoende verklaring is. We zien namelijk niet alleen het licht van sterren die op grote afstand van ons staan, maar bijvoorbeeld ook het licht van ontplofte en ontploffende sterren. Heeft God dan ook exploderende sterren inclusief het bijbehorende licht gemaakt? Dat lijkt me vreemd. En alleen het licht scheppen van een ontploffende ster zonder dat die ster ooit bestaan heeft, doet denken aan een leugen en liegen kan God niet. Het licht van verre sterren is dus momenteel nog een probleem voor het creatiemodel en moet verder onderzocht worden. Wat de site van de vraagsteller er niet bij vermeldt, is dat kosmische evolutiemodel een soortgelijk probleem heeft. Volgens dit model is het universum ontstaan door het plotseling uitdijen van een zeer compact punt: de "oerknal". Met speciale telescopen heeft men straling opgevangen dat 380.000 jaar na deze oerknal werd uitgestraald en ons nu pas bereikt heeft. Volgens het evolutiemodel zouden hier hete en koude zones in te zien moeten zijn, maar die zijn er niet. De opgevangen straling laat zien dat de temperatuur overal nagenoeg gelijk was. Warmte is niets anders dan infrarood licht en heeft ook dezelfde snelheid als zichtbaar licht. In die 380.000 jaar kan de warmte van de hete zones zich niet verder hebben verspreid dan 380.000 lichtjaar. Dit wordt wel de "horizon" van de zone genoemd. Die zones zouden echter veel verder uit elkaar moeten hebben gelegen dan 380.000 lichtjaar en zouden dus in "slechts" 380.000 jaar niet voor een uniforme temperatuurverdeling kunnen hebben gezorgd. Dit wordt het "horizonprobleem" genoemd. We zien dus dat de straling van verre objecten een probleem zijn voor zowel het creatiemodel als het evolutiemodel. Zie ook https://www.icr.org/article/distant-starlight-big-bang