Waarom hebben zoogdieren restanten van de vitellogenine-genen nodig voor het aanmaken van dooier-eiwit?
(Dit is een van de vragen op pagina http://www.deatheist.nl/index.php/artikelen/665-vragen-voor-welwillende-creationisten)

Deze "restanten" bestaan uit 150 base-paren in het menselijk DNA die voor 62% overeenkomsten vertonen met een klein deel van het vitellogenine-gen van kippen. Dat gen bestaat echter uit 42.637 base-paren. Die vermeende restanten zijn dus minder dan 0,4% van het zogenaamde originele gen. Verder blijkt het fragment bij mensen wel degelijk een functie te hebben: het bestuurt de functies van andere genen.

Zie ook https://www.icr.org/article/evolutionists-lay-egg-vitellogenin