Waarom hebben defecte genen (pseudogenen), bijvoorbeeld die voor de aanmaak van vitamine C (zie ook hier), overeenkomsten tussen soorten, zoals je op grond van evolutie mag verwachten, terwijl deze soorten volgen creationisten onafhankelijk van elkaar geschapen zijn?
(Dit is een van de vragen op pagina http://www.deatheist.nl/index.php/artikelen/665-vragen-voor-welwillende-creationisten)

Het GLO- of GULO-gen is bij veel dieren verantwoordelijk voor het aanmaken van vitamine C, ook wel ascorbinezuur genoemd. Mensen, primaten, cavia's, sommige vogels en nog andere diersoorten hebben afwijkingen aan dit gen waardoor ze niet meer zelf vitamine C kunnen aanmaken. De bewering is nu dat hoe dichter een dier (evolutionair gezien) bij de mens staat, hoe meer de afwijkingen in dit gen lijken op die van een mens. Volgens het evolutiemodel staan de chimpansees het dichts bij ons, de gorilla wat verder weg en de orang-oetan nog wat verder weg.

Laten we nu eens kijken naar dat GULO-gen bij de verschillende dieren en de mens. Daarvoor moeten we eerst weten dat niet het hele gen gebruikt wordt voor het maken van eiwitten. Gedeelten die wel gebruikt worden noemen we exons; de niet-coderende gedeelten heten introns. Het GULO-gen bevat 6 exons. In de volgende tabel vinden we in hoeverre een exon van verschillende apen overeenkomen met dat van een mens.

exon lengte chimpansee gorilla orang-oetan baviaan rhesusaapje
1 101 99,1 100 97,1 91,1 91,1
2 96 98,0 98,0 94,8 92,8 88,6
3 107 98,2 85,0 98,2 74,8 74,8
4 151 99,4 90,8 97,4 94,1 92,8
5 164 97,6 97,0 94,6 91,5 90,3
6 129 97,7 98,5 99,3 95,4 93,8
totaal 748 98,3 94,8 96,9 90,4 89,1

De lengte is de lengte van het exon gemeten in base-paren (bp). In de daarop volgende kolommen staat het percentage van overeenkomst van de betreffende apensoort ten opzicht van de mens. Bij een gorilla komt exon 1 dus volledig overeen met dan van een mens. Op basis van deze percentages komen we tot de volgende "stambomen". Die begint bij de mens gevolgd door de apensoort die, volgens het percentage van overeenkomst, het dichtst bij de mens staat.
Exon 1: mens - gorilla - chimpansee - orang-oetan - baviaan + rhesusaapje
Exon 2: mens - chimpansee + gorilla - orang-oetan - baviaan - rhesusaapje
Exon 3: mens - chimpansee + orang-oetan - gorilla - baviaan + rhesusaapje
Exon 4: mens - chimpansee - orang-oetan - baviaan - rhesusaapje - gorilla
Exon 5: mens - chimpansee - gorilla - orang-oetan - baviaan - rhesusaapje
Exon 6: mens - orang-oetan - gorilla - chimpansee - baviaan - rhesusaapje
Totaal: mens - chimpansee - orang-oetan - gorilla - baviaan - rhesusaapje
De verschillende exons leveren dus verschillende stambomen op. Alleen het totaalplaatje lijkt enigszins op wat het (volgens het evolutiemodel) zou moeten zijn: alleen de orang-oetan en de gorilla zijn van plaats verwisseld.

Toevallige mutaties treden uiteraard niet alleen op in de coderende exons, maar ook in de niet-coderende introns. Wanneer we ook deze meenemen, blijkt de overeenkomst met een chimpansee maar 84% te zijn. De overeenkomt met een gorilla is 87%. Dat percentage is dus hoger dan dat van de chimpansee! Men heeft ook 13.000 baseparen achter exon 6 vergeleken. De overeenkomsten waren nu 68% bij de chimpansee en 73% bij de gorilla. Ook volgens deze vergelijking zou de gorilla dus dichter bij de mens staan dan de chimpansee.
De bewering dat de mutaties in het GULO-gen overeenkomen met wat je volgens het evolutiemodel mag verwachten, klopt dus niet.

En het is nog maar de vraag of het GULO-gen bij mensen (en apen, cavia's, etc.) inderdaad geen functie heeft. En misschien is het maar goed dat we geen vitamine C kunnen produceren omdat dat allerlei problemen zou geven. We weten nog een heleboel niet.

Meer informatie is te vinden in dit veel uitgebreidere Engelstalige artikel: https://answersingenesis.org/genetics/human-gulo-pseudogene-evidence-evolutionary-discontinuity-and-genetic-entropy/
Zie ook https://www.icr.org/article/darwin-vs-genetics-surprises-snags, "Evidence 4: Shared DNA Mistakes".