Waarom achten creationisten het zo onwaarschijnlijk dat de vorming van leven geen natuurlijke oorsprong heeft, terwijl in het verleden meerdere malen mechanismen zijn gevonden om processen die aanvankelijk uitermate onwaarschijnlijk of zelfs onmogelijk leken, opeens erg waarschijnlijk werden? Bijvoorbeeld de koolstofresonantie van Fred Hoyle.
(Dit is een van de vragen op pagina http://www.deatheist.nl/index.php/artikelen/665-vragen-voor-welwillende-creationisten)

Het woord "creationist" zegt het eigenlijk al: we geloven dat het leven geschapen, gecreëerd is. Ten eerste omdat de Bijbel dat ons vertelt. Ten tweede lijkt het ons wetenschappelijk onmogelijk dat leven ooit vanzelf kan zijn ontstaan.

Even een korte biografie van Fred Hoyle. Hij was een astronoom en een beetje een buitenbeentje. Zo wilde hij onder andere niet in de oerknal geloven. Hij is degene die de term "Big Bang" heeft bedacht, een gekscherende naam voor het oerknalmodel. Hij heeft onder andere een belangrijke bijdrage geleverd aan ons begrip van de kernfusie in sterren. Men wist dat waterstof kon fuseren tot helium en vervolgens tot lithium en beryllium, maar productie van nog zwaardere elementen (zoals koolstof en zuurstof) leek onder de fysische omstandigheden in sterren nauwelijks mogelijk. Hoyle ontdekte in 1953 een theoretisch mechanisme om koolstof te produceren uit de botsing van een beryllium- en een helium-atoomkern, mits de kern van koolstof een 'resonantie' (een relatief stabiel energieniveau boven de grondtoestand) bezat met een waarde die hij nauwkeurig kon berekenen. Hoyle was ook toen al eigenwijs genoeg om niet te geloven wat de atoomfysici beweerden, namelijk dat die resonantie niet bestond. Na lang aandringen van Hoyle zetten ze een experiment met een kleine deeltjesversneller op en vonden prompt de resonantie bij de voorspelde energie.

Nu weet ik niet waarom de atoomfysici niet in die resonantie geloofden, maar het lijkt me van een hele andere orde dan niet geloven dat leven vanzelf kan ontstaan. Allereerst doet de Bijbel geen uitspraak over het al dan niet bestaan van koolstofresonantie, terwijl het wel duidelijk aangeeft dat God het leven heeft geschapen. Maar ook als we kijken naar hoe een "simpele" cel werkt, dan is niet voor te stellen dat dit vanzelf moet zijn ontstaan. Zie ook het hoofdstuk over cellen in mijn boekje. Daar staan ook pogingen in om het ontstaan van leven te verklaren.