Hoe weet de creationist welke passages we historisch/letterlijk moeten lezen en welke symbolisch? Waarom lezen ze bijvoorbeeld die over de schepping wel letterlijk/historisch, maar die over de vorm van de aarde niet?
(Dit is een van de vragen op pagina http://www.deatheist.nl/index.php/artikelen/665-vragen-voor-welwillende-creationisten)

Vaak blijkt uit de context wel of iets letterlijk of genomen moet worden of niet. Het Hebreeuws schijnt ook een specifieke vorm te hebben wanneer iets poëtisch bedoeld is. Bij vertalingen gaat dit dikwijls verloren, al proberen sommige dit op te lossen door de vertaling in strofen te schijven. Voorbeelden van degelijke vertalingen zijn de Nieuwe Bijbelvertaling en de Herziene Statenvertaling. In deze vertalingen is bijvoorbeeld het door de vraagsteller aangehaalde Job 38 geschreven als een gedicht en Genesis 1 niet. En het is natuurlijk ook wel aan het taalgebruik te merken dat Job 38 niet letterlijk gelezen moet worden. Zo heeft vers 7 het over zingende morgensterren (waarmee vermoedelijk de engelen bedoeld werden). Het vers ervoor heeft het inderdaad over pilaren waar de aarde op rust. Het heeft het echter ook over een hoeksteen. Hoekstenen waren bedoeld om muren aan elkaar te hechten en te verstevigen. Voor zover ik weet heeft geen enkel oud wereldbeeld muren om de aarde heen staan. Als er dan geen letterlijke muren bedoeld zijn, zou dat dan wel voor de pilaren gelden?

Overigens sluit ik niet uit dat verschillende Bijbelauteurs een verkeerd wereldbeeld hadden met de aarde op palen en daaronder de zee en/of het dodenrijk. God heeft namelijk nergens in het scheppingsverhaal (of waar dan ook) aangegeven hoe de aarde eruit zien (bolvormig of plat, rond of vierkant). Uitingen van een verkeerd wereldbeeld betekenen dan ook niet een historische onjuistheid van het betreffende Bijbelverhaal.

Hoe weten we dat Genesis 1 letterlijk genomen moet worden? Allereerst dus vanwege de vorm waarin de Hebreeuwse grondtekst geschreven is. Verder zou ik ook niet weten hoe je dit als metafoor zou moeten lezen. Zelfs als dagen bijvoorbeeld miljoenen jaren waren, kom je er nog niet. De volgorde is namelijk ook anders dan bij het kosmische evolutiemodel. Zo maakte God eerst de aarde en daarna pas de zon, maan en sterren. Volgens het evolutiemodel ontstonden eerst sterren uit lichte elementen en ontstonden daardoor zwaardere elementen waaruit onder andere ons zonnestelsel is ontstaan. Als we ook de volgorde in Genesis 1 anders moeten lezen, is het geen metafoor of poëzie meer. Het wordt een compleet ander verhaal. Als God alleen maar aan wilde geven dat Hij de Schepper van het universum was, waarom heeft Hij dat dan niet laten opschrijven? Waarom dan die hele verdeling in dagen? De enige reden is omdat we dit verhaal letterlijk moeten nemen.