(Dit is een van de vragen op pagina http://www.deatheist.nl/index.php/artikelen/665-vragen-voor-welwillende-creationisten)

Aangezien de vraag wordt gesteld aan "de creationist" ga ik ervan uit dat men voornamelijk wil weten hoe je kunt weten dat je interpretatie van het scheppingsverhaal klopt. Laten we eens kijken welke mogelijke interpretaties er zijn.

  • Er zit een gat van miljarden jaren tussen Genesis 1 vers 1 en 2. God schiep de hemel en de aarde (wat dan miljarden jaren zou hebben geduurd) en toen pas de rest. Dat kan echter nooit juist zijn, aangezien Hij op dag 4 de zon, maan en sterren pas schiep. Waar bestond het heelal dan al die voorgaande miljarden jaren uit?
  • De scheppingsdagen moeten gelezen worden als miljarden jaren. Het Hebreeuwse woord voor "dag" (yom) staat dat inderdaad toe. Maar waarom wordt dan elke scheppingsdag afgesloten met "en het was avond geweest en het was morgen geweest"? En welk "probleem" wil men ermee oplossen? De aardlagen en fossielen kunnen nu inderdaad miljarden jaren oud zijn. Maar nog steeds is de aarde gemaakt vóór de zon, maan en andere hemellichamen. Terwijl volgens het kosmische evolutiemodel eerst sterren ontstonden uit lichte elementen, hierdoor zwaardere elementen zoals ijzer ontstonden waaruit later planeten met een ijzeren kern (zoals de aarde) konden ontstaan.

Het probleem van beide interpretaties is dat bijvoorbeeld in de wet van Mozes God zegt dat Hij de wereld in zes dagen heeft geschapen en op de zevende dag heeft gerust. En dat daarom de mensen ook zes dagen moeten werken en op de zevende mogen rusten. Dat zou heel raar zijn als de scheppingsdagen in werkelijkheid miljarden jaren zouden zijn.

Sommigen geloven zelfs dat de mensen uit (voorouders van) apen zijn ontstaan. Wanneer zijn het dan mensen geworden waar God Zich aan wil verbinden? Heeft de zondeval dan wel plaatsgevonden? Als de zonde niet door een mens in de wereld is gekomen, is deze dan wel door een mens (Jezus) verzoend? Allemaal problemen die ontstaan als Genesis 1 niet letterlijk wordt geïnterpreteerd. Letterlijke interpretatie lijkt me daarom de enig juiste.