Als de creationistische soorten ('baramins') overeenkomen met families uit de reguliere taxonomie en de Ark geland is in het Midden-Oosten, hoe kan het dat kangoeroes alleen in Australië voorkomen? Waarom komen ook andere families uit de Australodelphia alleen in Australië voor? Hoe zijn ze daar gekomen?
(Dit is een van de vragen op pagina http://www.deatheist.nl/index.php/artikelen/665-vragen-voor-welwillende-creationisten)

Ik geloof niet dat de "aard" uit het scheppingsverhaal overeenkomt met families, geslachten of wat dan ook uit de reguliere taxonomie. Daar is het Bijbelse verslag niet duidelijk genoeg voor. Voor het beantwoorden van deze vraag doet dat er echter ook niet zoveel toe.

Zowel creationistische als seculiere wetenschappers vermoeden dat de aarde vroeger bestond uit een groot continent. Volgens creationistische wetenschappers is dit continent tijdens de zondvloed uiteengevallen in verschillende continenten. Seculiere wetenschappers vermoeden dat dit tientallen miljoenen jaren geleden is gebeurd. Buideldieren zouden zijn ontstaan in wat nu Zuid-Amerika is. Via Antarctica verspreidden ze zich (onder andere) naar wat nu Australië is. Toen Australië een apart continent werd evolueerden ze tot de soorten die we nu kennen. Vandaar dat ook een soort uit de Australidelphia in Zuid-Amerika voorkomt.

Volgens het creationistische model was Australië al een apart continent toen alle dieren de ark verlieten. Hoe kunnen kangoeroes (en andere landdieren die niet door de mens zijn geïmporteerd) in Australië terecht zijn gekomen? De zondvloed zal gepaard zijn gegaan met veel vulkanische activiteit. Ook bij het opbreken van het reuzencontinent is aparte continenten zal veel energie (warmte) zijn vrijgekomen. Het zeewater werd hierdoor flink opgewarmd waardoor het in grote hoeveelheden verdampte. De vulkanen zullen veel stofdeeltjes in de lucht hebben gespuwd. Hierdoor werd veel van het zonlicht geblokkeerd en koelde het land flink af. Tevens zorgde de stofdeeltjes ervoor dat het onderkoelde verdampte zeewater ijskristalletjes gingen vormen. Zodra ze groot genoeg waren vielen ze door de zwaartekracht weer naar beneden. In koude gebieden zal het als hagel of sneeuw op aarde zijn geland. In warmere gebieden als natte sneeuw of regen. Door het afgekoelde land bleef de sneeuw en hagel liggen. Dit witte dek weerkaatste veel van het zonlicht dat de weg door de stofdeeltjes had gevonden ook nog eens terug de ruimte in, waardoor de aarde nog verder afkoelde. Vlak na de zondvloed zal er dus een ijstijd zijn ontstaan. Doordat er zoveel water als ijs en sneeuw op het land lag, was het zeeniveau ook een stuk lager. Hierdoor konden landdieren gewoon naar (onder andere) Australië lopen. Uiteraard besloten niet een stel buideldieren om helemaal naar Australië te gaan. Ze verspreidden zich in de loop van honderden jaren (want zo lang zal die ijstijd geduurd hebben) over de hele aarde. Door het smelten van de ijskappen steeg het zeewaterpeil weer en werd Australië een eiland.

Dat er geen fossiele buideldieren in het Midden-Oosten (waar de ark zal zijn gestrand) zijn gevonden, is overigens geen probleem. Buidels bevatten immers geen botten. En het overgrote deel van de fossielen die we vinden bestaat uit botten. Alleen onder zeer uitzonderlijke omstandigheden blijft zacht weefsel zoals een buidel goed bewaard. En zoals voor alle ontbrekende fossielen geldt: niet gevonden betekent niet dat ze er niet zijn; en als ze er niet zijn, betekent het niet dat het beest nooit bestaan heeft of op de betreffende plek is geweest. Er zijn ook nooit fossielen van buideldieren op de Zuidpool gevonden, de route die ze volgens het evolutiemodel moeten hebben afgelegd.

Zie ook:
- https://www.icr.org/article/why-do-kangaroos-live-only-australia
- https://creation.com/images/pdfs/cabook/chapter17.pdf
- https://www.icr.org/article/was-there-ice-age

Gerelateerd:
- https://answersingenesis.org/creation-science/baraminology/mammalian-ark-kinds/