In de zomer van 2008 zond National Geographic de documentaire "Was Darwin wrong?" (zat Darwin fout) uit. Hierbij mijn reactie op een aantal punten uit die documentaire.

De documentaire beweert dat creationisten zeggen dat de evolutietheorie vol gaten zit die de hand van een schepper verraden.
Nu beweren niet alleen creationisten dat de theorie vol gaten zit; dat zeggen de evolutionisten zelf ook. "Anders viel er niets meer te onderzoeken", aldus een van de wetenschappers. Verder zijn creationisten niet van mening dat de Schepper alleen de gaten opvult. Alsof evolutie bewezen is als er geen gaten meer zijn.

Volgens de documentaire is radiometrie een beproefde methode die de leeftijd van bijvoorbeeld rotsen kan bepalen met een marge van 0,1%.
Dit is onzin. Misschien dat de hoeveelheid resterende isotopen met die marge bepaald kan worden. Maar om daaruit de leeftijd te berekenen, moet je eerst weten hoeveel er aanwezig was toen de rotsen ontstonden. En dat weten we niet. Bij steekproeven met materiaal met een bekende leeftijd blijkt de berekende leeftijd niet te kloppen.

Vervolgens zegt National Geographic dat creationisten beweren dat een schepper alles heeft gemaakt zoals 't nu is. Ook nu zonder een creationist zelf aan het woord te laten.
Evolutionisten beweren vaak dat de kerk en christelijke scholen een verkeerd beeld geven van de evolutietheorie. En dat zal misschien ook wel zo zijn, helaas. Maar evolutionisten hebben kennelijk ook een verkeerd beeld van creationisten. We hebben al gezien dat onze Schepper niet alleen goed is om de gaten in de wetenschap op te vullen. Maar ook beweren we niet dat God alles gemaakt heeft zoals het nu is. 'Evolutie' binnen een soort is mogelijk. Dit noemen we micro-evolutie. Honden kunnen best ontstaan zijn uit wolven. En dat bacteriën en insecten resistent kunnen worden voor bestrijdingsmiddellen is ook geen geheim.

Volgende evolutietheorie werden de levensvormen werd complexer.
Dan moeten we eerst omschrijven wat complex is en wat minder complex. Is een bacterie het minst complex omdat het 'maar' een eencellige is? Die cel moet anders wel doen wat een ander organisme met veel cellen moet doen.

De evolutie veronderstelt dat de eerste dieren in zee te hebben geleefd. Dit lijkt gestaafd te worden door de gevonden fossielen.
In de zee is fossilisatie ook veel waarschijnlijker. Logisch dus dat er meer zeedieren gevonden worden dan landdieren. Toen de bekende geoloog Charles Lyell in 1850 recente sedimenten in zee onderzocht, vond hij alleen 'simpele' levensvormen, hoewel de zee krioelde van de vissen. Wanneer hij oudere afzettingen had onderzocht, zou dit ongetwijfeld gebruikt zijn als bewijs voor de evolutie. Nu hoor je er niemand meer over. De juiste conclusie van dit onderzoek is natuurlijk: fossielen vertellen alleen welke dieren er hebben geleefd, niet welke dieren er niet hebben geleefd.

Als voorbeeld van evolutie wordt de transformatie van bruine beer naar ijsbeer genoemd: bruine beren zijn waarschijnlijk naar de noordpool getrokken en sommige werden witte ijsberen. De bruine stierven logischerwijs uit.
Hier hebben creationisten dus geen problemen mee. Dit is weer een voorbeeld van micro-evolutie. Beren blijven beren.

Hoe is het oog geëvolueerd? Aan een oog dat maar half af is heb je immers niet veel. Getoond wordt dat sommige dieren slechts een lichtgevoelige plek hebben en hoe dit tot een oog KAN zijn geëvolueerd.
Hier worden geen bewijzen voor getoond. Dat is natuurlijk ook lastig, omdat ogen niet als fossiel bewaard blijven. Ook dit gedeelte van de documentaire zit dan ook vol met de woorden 'kennelijk' en 'misschien'. Wat buiten beschouwing wordt gelaten is de vraag waarom een schepper geen simpele en complexe ogen zou kunnen hebben gemaakt? Ook word niet verteld of niet genetisch mogelijk is (zie het verhaal over DNA-schakelaartjes verderop in dit stukje). Opnieuw is er dus geen bewijs voor evolutie.

Dan komt de overgang van zee- naar landdieren aan bod en er wordt een fossiel van de tiktaalik getoond. Dit is een dier met schubben en vinnen met de structuur van mensenarmen en -handen.
Allereerst werd het gevonden tussen fossielen van vissen. Waarom zou dit dan geen vis zijn? Jaren gelden werd de coelacanth uitgeroepen tot overgangsvorm. Het fossiel zou duidelijk aantonen dat het een vis was die in ondiepe wateren moest hebben geleefd en bezig was te evolueren tot landdier. Later werd hij levend en wel gevonden op 200 meter diepte. Maar stel dat de tiktaalik inderdaad een combinatie was van een zee- en landdier. Waarom zou een schepper hem niet zo kunnen hebben gemaakt? En waarin verschilt het van de huidige amfibiën zoals een schildpad? Dat is toch ook een waterdier met poten die de structuur hebben van die van landdieren?

Volgens de wetenschappers wordt slechts 1/1000ste van alle ooit bestaande diersoorten als fossiel gevonden.
Waarom worden er dan alleen volledige ontwikkelde soorten gevonden? En kun je eigenlijk wel spreken over 'soorten' als er vloeiende overgangsvormen hebben bestaan?

Vervolgens wordt gezegd dat er fossielen zijn gevonden van tussenvormen tussen reptiel en vogel.
Hier wordt niet eens de moeite genomen om bewijs te tonen. Er geldt overigens hetzelfde voor als voor de tiktaalik: eventuele fossielen vormen geen bewijs.

Tevens wordt gesuggereerd dat er bewijs is dat apen steeds grotere hersens kregen en rechtop gingen lopen. Hier krijgen we enkel een paar schedels te zien.
Alle vermeende tussenvormen bleken later om een of andere apensoort te gaan. Tussenvormen tussen aap en mens zijn niet gevonden.

Hierna probeert men te verklaren waarom een mannetjespauw zo'n opvallende staart heeft. De pauw is zo toch een makkelijke prooi? Creationisten zouden beweren dat dit zo is omdat God hem zo heeft gemaakt. Evolutionisten beweren dat de staart dient om vrouwtjes te lokken. Een dame met schaar toont aan dat vrouwtjes inderdaad vallen op mooiere staarten. En dus geeft de documentaire de evolutionisten gelijk.
Maar waarom zou God die mooie staarten niet kunnen hebben gegeven om vrouwtjes te lokken? Deze test toont dus opnieuw niet het gelijk van Darwin.

Dan de hamvraag: hoe ontstaan nieuwe soorten? Wetenschappers hebben een test met kokerdiertjes gedaan. Normaal hebben ze een hart met 1 kamer. Na het toedienen van een stroomstoot heeft het diertje een hart met 2 kamers (net als hogere levensvormen).
Sinds wanneer wordt de soort bepaald door het aantal hartkamers? Is er nu een nieuwe soort ontstaan? Natuurlijk niet. Het is nu een kokerdiertje met 2 hartkamers. Kennelijk is het gen aangepast dat het aantal hartkamers bepaalt. Nader onderzoek leert dan ook dat het team heel bewust heeft gespeeld met de factor die bepaalt of een cel een hartspiercel of een staartspiercel wordt. Zie deze site voor een volledigere verhaal over deze test. De beloofde uitleg hoe nieuwe soorten ontstaan hebben we dus niet gekregen.

National Geographic laat nu zien hoeveel overeenkomst er is tussen het DNA van de mens en dat van andere levensvormen. Met een chimpansee hebben we 96% gemeen, met een hond 75%, en met een narcis 33%.
Wat ze er niet bij vertellen is hoe ze dat berekend hebben. Een mens heeft namelijk 46 chromosomen, een chimpansee 48 en een hond 78.
Maar zelfs als de genoemde percentages kloppen, waarom zou dit een bewijs zijn voor evolutie? Als ze een gemeenschappelijk ontwerper hebben, is de overeenkomst dan ook niet verklaarbaar?
Nog een nadenkertje: als een chimpansee meer chromosomen heeft dan een mens, is het dan niet complexer dan wij?

Nu probeert de documentaire te verklaren hoe walvissen en dolfijnen hun poten zijn verloren. Deze dieren zijn namelijk geen vissen maar zoogdieren. De evolutietheorie leert dat op een gegeven moment landdieren weer terug naar zee zijn gegaan en geëvolueerd zijn tot walvissen en dolfijnen. We krijgen te zien dat er stekelbaarsjes met en zonder buikvinnen bestaan. Een soort schakelaartje in het DNA bepaalt of ze die wel of niet hebben. Men denkt(!) dat dit ook bij walvissen zo is gegaan.
Het zou best kunnen dat ook daar een schakelaar bepaalt of ze wel of geen poten krijgen. Maar dat bewijst nog niet het gelijk van de evolutietheorie.

De documentaire stelt dat dit soort schakelaartjes laat zien hoe de ene diersoort zich kan transformeren tot een andere, en dat dit toch wel een bewijs is voor evolutie.
De schakelaartjes laten inderdaad zien hoe bepaalde eigenschappen aan- en uitgezet kunnen worden. Maar om de evolutietheorie te bewijzen zal toch eerst aannemelijk moeten worden gemaakt dat deze schakelaartjes door louter toeval zijn ontstaan. Bovendien is het verschil tussen soorten niet een kwestie van een paar schakelaartjes. Mij laat het zien dat hier een slim Ontwerper is bezig geweest Die niet voor elke diersoort overnieuw begonnen is, maar werkt met schakelaars.

De documentaire is bijna ten einde, dus is het tijd om de titelvraag te beantwoorden. Zat Darwin fout? De deskundigen die aan het woord komen vinden de bewijzen zo overweldigend dat ze de evolutietheorie beschouwen(!) als feit.
Ik hoop dat ik hierboven heb laten zien dat evolutie beslist geen feit is, en dat alle zogenaamde bewijzen heel goed op een andere manier uitgelegd kunnen worden.
Is evolutie de enige rationele verklaring voor alles? Nee dus. Men heeft, om maar wat te noemen, nog niet eens verklaard hoe een cel is ontstaan. Wat ook erg jammer is, is dat men geen creationisten aan het woord heeft gelaten. Hoe kun je nu de vraag "zat Darwin fout?" eerlijk beantwoorden als je de tegenstanders niet aan het woord laat? Let wel: ik stel niet dat bewezen is dat Darwin ongelijk had; ik zeg alleen dat niet is bewezen dat hij wel gelijk had.

Voor mij is duidelijk dat alles ontworpen is. Allereerst vertelt de Bijbel, het betrouwbare Woord van God, mij dat. En ik zie het ook als ik kijk hoe mooi en vernuftig alles in elkaar zit. Evolutie binnen een soort (micro-evolutie - bruine beer wordt ijsbeer) is wel mogelijk, maar dat wisten we al; daar hadden we deze documentaire niet voor nodig.