Intermediair, week 25 2008

In dit artikel wordt melding gemaakt van een onderzoek uitgevoerd door biologen van de Michigan State University. Deze biologen "hebben voor hun ogen een bacterie zien muteren en een geheel nieuwe vaardigheid zien verwerven".

De bronvermelding ontbreekt in het artikel, maar het gaat om dit onderzoek: http://scienceblogs.com/loom/2008/06/02/a_new_step_in_evolution.php.

Twintig jaar lang heeft men 12 verschillende populaties E.coli-bacteriën zich laten vermenigvuldigen op een voedingsbodem van glucose en citraat. Na elke 500 vermenigvuldigingen (generaties) werd er wat van ingevroren, zodat hun ontwikkeling tot stilstand kwam. In het begin van het onderzoek waren de bacteriën niet in staat citraat te verteren; de citraatmoleculen waren gewoon te groot. Na ongeveer 44000 generaties kon 1 populatie dat ineens wel. Toen werd een aantal ingevroren populaties weer ontdooid. Een van de twaalf populaties bleek na verloop van tijd ook weer citraat te kunnen verteren, maar alleen als de stam van na de 20000ste generatie was. Er moet in die generatie dus iets zijn gebeurd waardoor ze duizenden generaties later citraat konden gaan verteren. Dus evolutie staat ook complexe mutaties toe.

Intermediair heeft boven het artikel gezet: "Creationisten: eat your heart out", waarmee men zoveel wil zeggen als: "creationisten, dit is toch wel weer een bewijs voor evolutie en tegen creationisme". Maar laten we eens kijken wat het onderzoek heeft aangetoond. Men heeft aangetoond dat bacteriën kunnen muteren, maar dat wisten we al. Bacteriën kunnen immers resistent worden tegen medicijnen. Zelfs organismen, zoals insecten, kunnen resistent worden voor bepaalde bestrijdingsmiddelen. Met dit soort evolutie hebben creationisten geen problemen. De bacterie bleef immers een bacterie; het evolueerde niet in iets anders. Het enige nieuwe dat het onderzoek heeft aangetoond dat een bacterie naar een bepaalde vaardigheid (het verteren van citraat) toe kan werken. Maar uiteraard hebben creationisten hier ook geen problemen mee.

Nog een laatste opmerking: wanneer u ziet dat zelfs een bacterie zo ingenieus in elkaar zit dat ze zich aan haar omgeving kan aanpassen, verwacht u dan dat ze vanzelf is ontstaan, of dat ze een Schepper moet hebben gehad?