Algemeen Dagblad, 28 juni 2008

Er is een goed geconserveerd exemplaar gevonden van de Ventastega curonica. Dit dier is "evolutionair gezien een tussenvorm tussen vis en amfibie". Het artikel gaat vergezeld van een 'foto' van de kop van het beest. Op de site van de BBC is te zien dat er een schedel gevonden is, en dat de rest erbij is bedacht. Dezelfde site vermeldt dat de Ventastega het gat opvult tussen de Tiktaalik (een andere vermeende tussenvorm tussen vis en landdier) en de eerste landdieren. Dat is natuurlijk raar: een dier dat na de Tiktaalik kwam en toch primitiever was. Dat het dier gemaakt is door een Schepper, is veel logischer.

National Geographic toont dezelfde foto als het Algemeen Dagblad. Als we die vergelijken met de afbeelding op de site van de BBC, dan zien we dat de daadwerkelijke vondst eraf is geknipt... De site weet ook te melden dat ze zich zowel in het water als op het land niet thuis moeten hebben gevoeld. Knap, want behalve de schedel is de helft de het aantal botten van een voorpoot, een schoudergordel en deel van het bekken gevonden. Omdat de kop zowel op dat van een vis als dat van een landdier lijkt, leidt men eruit af hoe het zich moet hebben voortbewogen. Uit evolutionistisch oogpunt natuurlijk. Maar goed, laten we aannemen dat de onderzoekers gelijk hebben. Is het dan niet veel aannemelijker dat het dier zou uitsterven voordat het nakomelingen kon krijgen die wel voldoende aangepast zouden zijn om op land te kunnen overleven?

We zien dus dat deze vondst geen bewijs is voor evolutie. Wat voor alle vermeende tussenvormen geldt, geldt ook hier: waarom zou een Schepper niet een dergelijk dier kunnen hebben gemaakt? Vooropgesteld dat alle vermoedens van de onderzoekers juist zijn, moet het dier dan door evolutie zijn ontstaan, of kan het ook zo gemaakt zijn? Wie heeft toch bedacht dat God alleen de diersoorten heeft gemaakt die vandaag nog leven en niet de vermeende 'tussenvormen' die zijn uitgestorven?