De volgende verzen wordt nog wel eens aangehaald om aan te geven dat de Bijbel in tegenspraak is met zichzelf.
2 Samuël 8:9-10: Als nu Thoi, de koning van Hamath, hoorde, dat David het ganse heir van Hadad-ezer geslagen had; Zo zond Thoi zijn zoon Joram tot den koning David...
1 Kronieken 18:9-10: Toen Thou, de koning van Hamath, hoorde, dat David de ganse heirkracht van Hadar-ezer, den koning van Zoba, geslagen had; Zo zond hij zijn zoon Hadoram tot den koning David...
'Thoi' en 'Thou' zijn in het Hebreeuws hetzelfde woord. 'Joram' en 'Hadoram' zijn wel verschillend, maar het was heel gebruikelijk dat een persoon twee namen had.