In Richteren 1:19 staat: De HERE hielp de mannen van Juda het berggebied te veroveren, hoewel zij er niet in slaagden de mensen van de vlakte te verdrijven omdat die over ijzeren strijdwagens beschikten.
Spotters gebruiken vaak expres de bovenstaande vertaling van 'Het Boek' en vragen dan: "God kan toch alles"?
In de nauwkeurigere Statenvertaling staat echter: En de HEERE was met Juda, dat hij de inwoners van het gebergte verdreef; maar hij ging niet voort om de inwoners des dals te verdrijven, omdat zij ijzeren wagenen hadden.
Hieruit blijkt wat het geval was: God was met Juda. Zo kon Juda de bewoners van het gebergte verdrijven. Maar Juda werd bang toen hij de ijzeren wagens van de dalbewoners zag. Daarom durfde hij die inwoners niet te verdrijven. De reden was dus de angst van Juda en niet de onmacht van God.