De volgende verzen wordt nog wel eens aangehaald om aan te geven dat de Bijbel in tegenspraak is met zichzelf.
1 Koningen 8:12: Toen zeide Salomo: De HEERE heeft gezegd, dat Hij in donkerheid zou wonen.
1 Timoteü6:16: Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen mens gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht.
Wie ook 1 Koningen 8:11 erbij leest, zal niet meer denken dat vers 12 tegenstrijdig is met 1 Timoteü6:16. De donkerheid is de donkere wolk waarin God Israel begeleidde vanuit Egypte naar het beloofde land Israel.