In de Bijbel wordt God de ene keer aangeduid met de naam Heere (Statenvertaling) of Here (NBG 1951) en de andere keer met HEERE of HERE. En het komt ook voor dat beide benamingen achter elkaar worden gebruikt: Heere HEERE. Is er verschil tussen 'Heere' met alleen een hoofdletter aan het begin en 'HEERE' met allemaal hoofdletters?

Jazeker, er is verschil tussen die twee. Het Hebreeuwse woord 'Adonay' is vertaald met 'Heere'. Het woord is afgeleid 'adon', dan 'heer' of 'meester' betekent.

HEERE is de vertaling van het Hebreeuwse woord 'Jahweh' of 'Jehova'. Dit betekent 'de Bestaande', of 'Ik ben er'. Volgens Exodus 3 vers 14 is dit de naam van God. Uit eerbied voor deze naam wordt deze in veel vertalingen vervangen door 'HEERE'. De hoofdletters geven dus aan dat hier oorspronkelijk de naam van God stond.

Het Oudhebreeuwse schrift kent geen klinkers, alleen medeklinkers. De naam werd geschreven als YHWH (). Dit wordt ook wel 'tetragrammaton' genoemd. Dit Griekse woord betekent 'vier letters'. Omdat men huiverig was de naam JHWH uit te spreken, is de juiste uitspraak niet helemaal zeker. Door de klinkers van het woord 'adonay' te gebruiken, is de uitspraak 'Jahova' of 'Jehova' ontstaan.