Wat is de uitverkiezing eigenlijk? Meestal verstaan we hieronder de keuze van God wie er wel of niet in de hemel komt. Als je bent uitverkoren, kom je in de hemel en anders niet. Geen wonder dus dat velen willen weten hoe die uitverkiezing in zijn werk gaat. Sommigen menen zelfs dat deze kennis noodzakelijk is, want hoe kun je anders weten of je bent uitverkoren?

Het woord 'uitverkoren' heeft in de Bijbel gewoon de betekenis 'uitgekozen' en hoeft dus niet altijd te duiden op de uitverkiezing. Jezus zegt in Johannes 6:71: "Heb Ik niet u twaalf uitverkoren? En een uit u is een duivel." Het zal duidelijk zijn dat het hier niet om de uitverkiezing gaat.

De Bijbel gebruikt dan ook zelden de uitdrukking 'uitverkoren zijn' voor 'in de hemel komen'. Meer gebruikelijk zijn: 'zalig worden' of 'behouden zijn'. Zo zegt Jezus bijvoorbeeld in Markus 16:16: "Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden". En met deze tekst hebben we ook meteen de kern te pakken: wie gelooft, wordt zalig en is dus uitverkoren.

Maar hoe kom je aan dat geloof? Dat wil God Zelf geven. Aan iedereen die het maar wil hebben. Met pasen is Jezus gestorven. Hierdoor hoeven mensen niet meer zelf voor hun zonden te boeten en kan iedereen zalig worden. Niemand is voor Hem te zondig. Komt iedereen dan in de hemel? Nee, zoals gezegd worden alleen de mensen die in Jezus geloven behouden. God biedt dit geloof aan iedereen aan, niemand uitgezonderd. Alleen wil niet iedereen het hebben. Zij die het aannemen worden zalig; zij die het afwijzen gaan verloren.

Maar als het dan zo simpel is, waarom neemt dan niet iedereen het aan? Zijn er verder geen voorwaarden? Er zijn inderdaad verder geen voorwaarden, maar er zijn wel gevolgen. Wie zijn zonden door Jezus laat vergeven, wil ook gaan doen wat Hij zegt en de dingen nalaten die Hij niet wil. En dat is wat veel mensen niet willen. Ze willen hun vrijheid niet opgeven, want als je gelooft dan mag je niets meer. Denken ze. En als je de de Bijbel leeest (en dan met name natuurlijk de Tien Geboden in Exodus 20), mogen er inderdaad bepaalde dingen niet. Maar die dingen zijn ook helemaal niet goed voor ons. Zoals moord, scheiding, stelen, afgunst. God heeft het beste met ons voor en daarom verbiedt Hij bepaalde dingen. Net als onze ouders. God wordt niet voor niets ook wel 'onze Vader' genoemd. Breken met onze zonden gaat niet van de ene op de andere dag. En gelukkig wil God ons erbij helpen.

En hoe zit dat dan met de 'goede werken'. Jakobus zegt toch dat het geloof zonder de werken dood is (Jakobus 2:17)? Klopt. Maar ook die goede werken zijn een gevolg van het geloof en geen voorwaarde. Goede werken worden dan ook wel de vruchten van het geloof genoemd. Jezus heeft hierover in gelijkenissen gesproken: zo worden mensen in Johannes 15:5 vergeleken met ranken aan een wijnstok. Wie in Jezus is, draagt goede vruchten, doet goede werken. Vandaar dat geloof zonder werken geen echt geloof is; het kan niet zo zijn dat iemand gelooft dat Jezus voor alle zonden heeft betaald, maar toch niet wil doen wat Hij zegt.

Maar gelovigen zondigen toch ook? En er zijn toch ook zat niet-gelovigen die goede dingen doen? Om met dat laatste te beginnen: wie gelooft, wil het goede doen en niet het verkeerde. Wie niet gelooft, kan ook best goede dingen doen. Niet alle ongelovigen zijn dieven en moordenaars. Gelukkig maar. Maar daarmee komen ze niet in de hemel. Immers: de voorwaarde hiervoor is geloof. En ja, ook gelovigen doen wel eens wat verkeerd. Maar hun zonden worden hen om Jezus' wil vergeven. En zo kan God naar hen kijken alsof ze nog nooit gezondigd hebben en altijd het goede hebben gedaan. Al voelen ze zichzelf lang niet altijd zo. Dit is ook de reden waarom velen niet aan het Heilig Avondmaal durven te gaan. Bang dat ze te zondig zijn. Maar Jezus is ook gestorven voor de grootste zondaars. Iedereen is bij Hem welkom.