Veel mensen durven niet aan het Avondmaal te gaan omdat ze vinden dat ze te zondig zijn. Het is tenslotte een Heilig Avondmaal.

In het avondmaalsformulier van de protestantse kerk wordt ook een lijstje zonden opgesomd, en als men zich daarmee 'besmet' weet, wordt men aangeraden niet aan te gaan. Dit wil echter niet zeggen dat iedereen die ooit een van die zonden heeft begaan, voorgoed is uitgesloten van het Avondmaal. Men is immers ook niet voorgoed verstoken van Gods genade. Wie door een bepaalde ziekte besmet is, heeft die ziekte nog steeds. Wie is genezen, is niet langer besmet. Wie een bepaalde zonde heeft begaan en daarvoor vergeving heeft ontvangen, is niet langer besmet met die zonde.

Met name de zinsnede "wie onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel" doet veel mensen besluiten om niet aan te gaan. We moeten echter wel goed lezen wat er staat. Er staat niet: "die eet en drinkt zichzelf het oordeel. Verder is het van belang te weten wat er wordt bedoeld met "onwaardig". Als we de context erbij lezen (1Korinthe 11:20), wordt dit al snel duidelijk. In de tijd van Paulus kwam het in Korinthe nogal eens voor dat sommigen hongerig naar het Avondmaal gingen om zich daar flink tegoed te doen. Anderen kwamen dronken aan bij het Avondmaal. Paulus waarschuwt hen dat ze op onwaardige wijze eten en drinken. Het gaat er hier dus niet om of de mensen al dan niet onwaardig zijn om aan te gaan.