Veel mensen vragen zich af wat er met al die christelijke feestdagen eigenlijk wordt gevierd. Daarom hieronder een kort overzichtje.

Kerst

Met kerst vieren we de geboorte van de Heere Jezus. Zijn ouders, Jozef en Maria, woonden in Nazareth, maar vanwege een volkstelling moesten ze tijdelijk naar Bethlehem verhuizen. Op veel kleurplaten wordt de reis afgebeeld met een zwangere Maria op een ezeltje en Jozef ernaast. Dat beeld is echter nergens in de Bijbel terug te vinden; er staat alleen dat ze opweg gingen van Nazareth naar Bethlehem (Lukas 2:1-5).

Toen Jezus was geboren, werd Hij in een voederbak voor dieren gelegd, "omdat voor hen geen plaats was in de herberg" (Lukas 2 vers 7). Die voerbak heeft veel mensen doen denken dat het gezin in een stal moesten verblijven, maar ook dat staat nergens in de Bijbel.

Hoewel we het kerstfeest op 25 december vieren, is Jezus niet op die datum geboren. Hij is hoogst waarschijnlijk niet eens in de winter geboren. Het kerstverhaal vertelt immers over herders die in het veld de wacht over hun kudde hielden. Dat doen ze niet in de winter. De juiste datum van Jezus' geboorte weten we niet. In het jaar 321 heeft Constantijn de Grote bepaald dat we kerst op 25 december vieren.

Goede Vrijdag

Jezus kwam op aarde om voor onze zonden te lijden en te sterven. Op Goede Vrijdag herdenken we dat Hij gekruisigd en gestorven is.

Maar waarom heet Goede Vrijdag dan Goede Vrijdag en niet Slechte Vrijdag of Trieste Vrijdag? Wanneer een geliefde sterft, is dat natuurlijk een verdrietige gebeurtenis. De dood is echter het gevolg van de zonde. Maar Jezus heeft nooit ook maar één zonde gedaan of gedacht. Hij stierf volkomen onschuldig. Daardoor kon Hij al onze schuld op Zich nemen. Voeger moest er een onschuldig lammetje worden geslacht als boetedoening voor de zonden. Jezus wordt ook wel hèt Lam genoemd, omdat Hij geboet heeft voor alle mensen die in Hem geloven.

Satan heeft geprobeerd om Jezus te laten zondigen, zodat Hij niet meer onschuldig kon sterven. De verzoeking is de woestijn is daar een voorbeeld van (Mattheus 4:1-11; Lukas 4:1-13). Toen Hij aan het kruis hing probeerde Satan Hem nog te verleiden om Zijn macht te gebruiken om van het kruis af te komen. Dat zou immers zoiets geweldigs zijn, dat iedereen wel zou moeten geloven dat Hij de Zoon van God was (Mattheus 27:42). God wilde echter dat dat Jezus als volmaakt Lam voor alle mensen zou sterven en Jezus heeft tot het einde toe de wil van Zijn Vader gedaan. Vandaar dat deze dag met recht een Goede Vrijdag wordt genoemd.

Pasen

Op Goede Vrijdag is Jezus aan het kruis gestorven en is Hij begraven. Met Pasen vieren we dat Hij weer uit het graf is opgestaan. Hij leeft!

Jezus had trouwens al van tevoren gezegd dat Hij zou sterven en op de derde dag weer zou opstaan uit de dood (bijvoorbeeld in Mattheus 17:22-23). En zo is het ook gebeurd: Goede Vrijdag was de eerste dag, zaterdag - de rustdag van de joden - was de tweede dag en op zondagochtend - de derde dag - stond Jezus op uit het graf.

Hemelvaart

Na Pasen was Jezus werk hier op aarde gedaan. Hij heeft zich nog veertig dagen lang aan allerlei mensen vertoond zodat ze konden zien dat Hij echt was opgestaan. Daarna ging Hij terug naar Zijn Vader in de Hemel. Daar maakt Hij plaats voor ons en bindt Hij voor ons.

Pinksteren

Vlak voordat Jezus terug naar de hemel ging, beloofde Hij zijn discipelen dat Hij hen niet als wezen zou achterlaten. Hij zou hen de Heilige Geest sturen. Die zou hen helpen te onthouden wat Jezus allemaal gezegd en gedaan had en helpen dat verder te vertellen aan andere mensen.

Op de vijftigste dag na Pasen (dus tien dagen na Hemelvaart), op het Pinksterfeest, werd de Heilige Geest uitgestort op de discipelen (Handelingen 2 vers 1 en verder).