De ijstijd

Creationisten geloven dat er maar één ijstijd is geweest die veroorzaakt werd door de zondvloed. Seculiere wetenschappers menen dat er meerdere ijstijden zijn geweest, maar daar is geen hard bewijs voor. Het is goed mogelijk dat het 'bewijs' voor meerdere ijstijden is veroorzaakt door het aangroeien en terugtrekken van het ijs gedurende één ijstijd. Tevens denken seculiere wetenschappers dat ijstijden door langzame afkoeling van de aarde ontstaan. Over hoe die afkoeling ontstaat is men het echter niet eens en is voor het verdere verhaal ook niet zo van belang. De vraag is eerder of een langzame afkoeling voor een ijstijd kan zorgen. Daar lijkt het namelijk niet op. Een ijstijd wordt gekenmerkt door uitstrekkende ijskappen. Deze ijskappen onstaan door hevige sneeuwbuien. Deze sneeuwbuien kunnen alleen ontstaan als de oceanen nog warm genoeg zijn om voldoende water te laten verdampen. Bij langzame afkoeling is dat niet het geval: tegen de tijd dat het zo koud is dat de reeds gevallen sneeuw niet meer smelt in de zomer, zijn de oceanen zo koud geworden dat er niet voldoende water meer kan verdampen om voor de sneeuwbuien te zorgen. Bij langzame afkoeling ontstaat een bevroren woestijn, maar geen ijstijd.

De zondvloed kan echter heel goed voor een ijstijd hebben gezorgd. Door onder andere vulkanische activiteit wordt het zonlicht tegengehouden waardoor de aarde snel afkoelde. De oceanen waren door de 'fonteinen van de grote afgrond' juist erg warm. Dit zijn precies de condities die nodig zijn voor een ijstijd.

Vondsten van mammoeten tonen aan dat de ijstijd snel moet zijn ingetreden en dat het geen langzaam proces was. Mammoeten hebben immers veel plantaardig voedsel nodig en hoe zouden ze dat op de ijsvlakten kunnen vinden? Hun maaginhoud laat zien dat ze planten aten die (nu) alleen in warmere klimaten groeien. Dit laat zien dat de mammoeten leefden op plaatsen waar het warm was en ze door de ijstijd zijn overvallen. Een mysterie voor seculiere wetenschappers, maar volkomen verklaarbaar voor hen die de Bijbel geloven.

Mogelijk heeft Job nog een staartje van deze ijstijd meegemaakt. In Job 38:22 lezen we: "Zijt gij gekomen tot de schatkameren der sneeuw, en hebt gij de schatkameren des hagels gezien?" En in vers 29: "Uit wiens buik komt het ijs voort, en wie baart den rijm des hemels?".