Mensen

De landdieren die uit de vissen zijn voortgekomen, hebben zich uiteindelijk ontwikkeld tot de apen waaruit de mensen zijn ontstaan. Er is echter geen enkel bewijs gewonden dat een aap zich tot mens heeft ontwikkeld. De mooie plaatjes van apen die steeds meer rechtop gaan lopen bestaan alleen in de fantasie van tekenaars.

Fossiele vondsten van tussenvormen bleken vaak te gaan om een ander dier. De Ramapithecus bleek een orang-oetan te zijn. Ook de Australopithecus afarensis, bijgenaamd Lucy, zou een voorouder van de mens zijn geweest. Het bleek echter de gaan om een pygmee-chimpansee; die lopen wat meer rechtop dan andere apen. De heup was wat verwrongen, vermoedelijk doordat er een ander dier op is gaan staan. Men heeft toen een duplicaat van de heup gemaakt en die in stukken gezaagd, zodat ze een niet-verwrongen heup konden reconstueren. Bij de reconstructie heeft men er expres voor gezorgd dat het zou lijken op de heup van een mens. De vorm van de schedel, schouder en voetbeentjes lijken echter veel meer op dat van een chimpansee dan dat van een mens. Later zijn er completere skeletten van Lucy's 'soortgenoten' gevonden. Ook evolutiebiologen erkennen nu dat Australopithecus afarensis, dus ook Lucy, een aap was en geen aapmens. Toch wordt wordt wordt Lucy nog vaak een 'mensachtige' genoemd. Enkele tientallen kilometers verderop werd 'Big Man' gevonden. Datering toonde aan dat Big Man, net als Lucy, 3,6 miljoen jaar oud moest zijn en dus ook behoort tot de soort Australopithecus afarensis. Alleen de ontdekkers (waaronder Yohannes Haile-Selassie) vonden dit skelet veel meer op een mens lijken. Was Lucy maar zo'n 1 meter lang, Big Man moet minstens een halve meter langer zijn geweest. (Vandaar ook de naam Big Man.) Ook de borstkas en het schouderblad zouden veel meer op dat van een mens lijken dan op dat van een chimpansee. Andere wetenschappers zijn minder overtuigd, mogelijk omdat (volgens het evolutiemodel) een 3,6 miljoen jaar oud skelet nooit erg veel op dat van een mens kan lijken. Nu ontbreken onder andere de schedel en tanden aan het skelet van Big Man en dat maakt het vergelijken met apen en mensen inderdaad lastig. En grote lengteverschillen tussen man en vrouw zie je ook bij sommige apen, zoals gorilla's. Misschien dat later nog meer gevonden wordt, al heeft Haile-Selassie weinig hoop: "Als er hier [in Afar - Ethiopië, waar onder andere Lucy en Big Man gevonden zijn] nog meer lag, zouden we dat nu wel gevonden moeten hebben".

De Piltdown-mens bleek zelfs gefaudeerd! Het was een menselijke schedel met de onderkaak van een orang-oetan. Achteraf zagen wetenschapper tot hun schaamte dat het ook nog eens heel slecht nagemaakt was. Met een simpel vergrootglas had men al kunnen zien dat er gesjoemeld was. Maar helaas waren de wetenschappers zo blij met hun 'missing link', dat het 41 jaar (van 1912 tot 1953) geduurd heeft voordat men erachter kwam dat men bedrogen was. Ook de Java-mens bleek samengesteld uit skeletdelen van een aap en een mens.

De Nebraska-mens was gebaseerd op een enkele tand. Op basis daarvan meende men af te kunnen leiden hoe deze aapmens geleefd moest hebben, hoe hij liep en dat hij gereedschap gebruikte. Later vond men echter meer delen van het fossiel en bleek het om een 'uitgestoven soort varken' te gaan! In 1972 bleek de soort toch niet uitgestorven te zijn: in Paraguay vond men levende exemplaren.

Dan hebben we natuurlijk nog de Neanderthaler. De kromgebogen variant op oudere afbeeldingen had waarschijnlijk een ziekte. Er zijn echter ook vele skeletten gevonden van Neanderthalers die rechtop moeten hebben gelopen. De Neanderthaler kan dus heel goed gewoon een mens zijn geweest. Seculiere paloentologen menen echter dat het afwijkende mitochondriaal DNA (mtDNA) bewijst dat de Neanderthaler een voorouder van de huidige mens moet zijn geweest. Echter, ook 'moderne mensen' kunnen verschillend mtDNA hebben. En het mtDNA van de Neanderthaler is niet afwijkend genoeg om te kunnen zeggen dat het om een voorouder ging. Verder had de Neanderthaler ook grotere hersenen dan de moderne mens, terwijl volgens de evolutietheorie de mens juist steeds grotere hersenen zou moeten krijgen. Ook de Homo erectus was 100% mens. Homo habilis lijkt samengesteld te zijn uit verschillende soorten fossielen, al zijn niet alle paleontologen het daarover eens. In de media lees je daar nauwelijks iets over en wordt Homo habilis gepresenteerd als missling link.

Maar onze vingerafdrukken dan? Apen hebben die nodig voor meer grip bij het klimmen in bomen. Sommigen hebben zelfs 'vingerafdrukken' op hun staart. Mensen hebben toch geen vingerafdrukken nodig? Is dat geen bewijs voor evolutie? Helaas voor evolutiebiologen, maar ook bij mensen hebben vingerafdrukken een functie. Op onze handpalmen voor meer grip op de dingen die we vastpakken. Op onze voetzolen zorgen ze ervoor dat we (iets) minder snel uitglijden. Verder zorgen vingerafdrukken voor vergroting van het huidoppervlak, waardoor het zweet makkelijker kan verdampen. (Bron: vingerafdrukken.nl)