Evolutie doet voorspellingen die uitkomen

Charles Darwin heeft eens een voorspelling gedaan over het bestaan van een bepaald insect. Darwin had gezien dat verschillende planten en dieren van elkaar afhankelijk zijn. Vanwege zijn evolutionistische gedachtengang concludeerde hij dat deze planten en dieren samen geëvolueerd moeten zijn. Wetenschappers noemen dat tegenwoordig co-evolutie. Nu bestaat er een orchidee waarvan de nectar op een diepte van dertig centimeter zit. Toen Darwin die plant zag zei hij dat er tegelijk met deze orchidee een insect met een reuzetong geëvolueerd moest zijn. Alleen die is in staat om bij de nectar te kunnen. Na Darwins dood is er inderdaad een vlinder ontdekt die leeft van deze orchidee (en inderdaad een hele lange tong heeft).

Is dit een bewijs voor evolutie? Nee. Een creationist had immers hetzelfde kunnen voorspellen: aangezien bij deze orchidee de nectar zo diep zit, zal een intelligent ontwerper als onze Schepper er wel voor gezorgd hebben dat er een dier bestaat dat een hele lange tong heeft. Ook iemand die niet in creatie of evolutie gelooft had het bestaan van de vlinder kunnen voorspellen: aangezien deze orchidee het overleeft, zal er wel een dier met een lange tong bestaan die voor de bestuiving zorgt. Anders was de orchidee uitgestorven.

Merk overigens op dat als co-evolutie al plaatsvindt, dit een vorm is van micro-evolutie: de orchidee ontstond uit een andere orchidee en de vlinder uit een ander soort vlinder. Dit soort voorspellingen zijn dus geen bewijs voor macro-evolutie.