De schepping

Het scheppingsverhaal staat helemaal in het begin van de Bijbel, in Genesis 1. Daar staat dat God in zes dagen de alles heeft gemaakt:

  1. Op de eerste dag schiep God de planeet aarde en het licht. Hoe? Dat staat er niet bij. Misschien door middel van een soort oerknal. Wie zal het zeggen.

  2. Op dag 2 maakte God de hemel.

  3. Op de 3e dag liet God het water samenkomen in zeeën. Zo ontstond dus ook het droge land. Op dit droge land liet God planten en bomen groeien.

  4. De zon en de maan werden op de vierde dag gemaakt.

  5. Op de 5e dag maakte God de vissen en vogels.

  6. Op dag 6 schiep God alle andere dieren en tot slot ook de mens.

Het lijkt op het eerste gezicht vreemd dat er al over 'dagen' gesproken wordt, terwijl de zon pas op de vierde dag werd gemaakt. Toch is dat heel goed mogelijk. Op de eerste dag schiep God de aarde en het licht. Kennelijk kwam het licht van een kant en draaide de aarde al om zijn as. Zo ontstond dus toch dag en nacht. Al hoefden de eerste drie dagen natuurlijk niet evenlang te duren als tegenwoordig.

Het zal duidelijk zijn dat, evenals de evolutietheorie, het scheppingsverhaal niet natuurkundig te verklaren en te bewijzen is. Er is dan ook geen creationist die zegt dat dit wel het geval is, terwijl seculiere wetenschappers beweren dat hun theorie wel bewezen is. We zullen echter nog wel zien dat de waarneembare feiten sterk wijzen in de richting van de schepping.