(Dit is een van de vragen op pagina http://www.deatheist.nl/index.php/artikelen/665-vragen-voor-welwillende-creationisten)

Ook vóór de zondvloed stierven natuurlijk al mensen en dieren. Mogelijk zijn sommige hiervan ook gefossiliseerd in oudere lagen.

Verder kunnen we hier hetzelfde antwoord geven als evolutionisten op de vraag waar alle overgangsvormen zijn: niet elk dier dat ooit geleefd heeft is gefossiliseerd. Fossiliseren gebeurt alleen onder bepaalde omstandigheden. En het kan zo zijn dat bepaalde fossielen wel bestaan, maar nog niet gevonden zijn.

Een andere mogelijkheid is dat "oudere lagen" eigenlijk helemaal geen oudere lagen zijn. Zo zijn er fossielen die door meerdere lagen heen steken. Ook volgens het evolutiemodel zijn deze lagen vrijwel tegelijkertijd ontstaan. Dat kan ook gelden voor lagen waarin (nog?) geen fossielen zijn gevonden die meerdere lagen in beslag nemen.

Het blijft eigenaardig dat evolutionisten wijzen op het ontbreken van fossielen voor het creatiemodel terwijl voor het evolutiemodel massa's fossielen ontbreken. Natuurlijk wordt er wel eens wat gevonden wat men een overgangsvorm noemt, maar evolutie is een continu proces; er zouden dus eigenlijk alleen maar overgangsvormen gevonden moeten worden en af en toe een "voltooid" exemplaar. In plaats daarvan vinden we eigenlijk alleen maar fossielen van dieren met volledig functionerende ledematen (poten, vinnen, vleugels) en af en toe iets waarvan je je kunt voorstellen dat men dit een overgangsvorm vindt.