Bible-Science.info

Bijbel en wetenschap

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vogels

Volgens de meeste evolutiebiologen stammen vogels af van dinosaurussen. De Archaeopteryx wordt door velen van hen beschouwd als een overgangsvorm tussen reptielen en vogels.

Een van de gevonden fossielen van de Archaeopteryx.

Het had al wel veren ontwikkeld, maar zou nog niet kunnen vliegen. Het heeft ook tanden en een gewervelde staart, net als dino's. Typisch een overgangsvorm dus. Niet alle evolutyionisten denken er echter zo over. Ornitholoog (vogeldeskundige) Alan Feduccia meent dat de Archaeopteryx geen overgangsvorm was, maar gewoon een vogel. Een door hem geleid team heeft embryo's van vogels onderzocht onder een microscoop en hij kwam daarbij tot de conclusie dat het nagenoeg onmogelijk is dat vogels en dinosaurussen nauw aan elkaar verwant zijn. Ook Devon Quick en zoöloog John Ruben delen die conclusie in hun artikel “Cardio-pulmonary anatomy in theropod dinosaurs: Implications from extant archosaurs,” Journal of Morphology, 2009.

Ook vrijwel alle creationisten menen dat het beest een vogel was, al heeft professor Matthew McLain wel z'n twijfels.

Verwar de Archaeopteryx overigens niet met de Archaeoraptor. De Archaeoraptor bleek een vervalsing.

Veren

Al staat het een schepper natuurlijk vrij om elk beest te voorzien van veren, het lijkt erop dat God de veren voorbehouden heeft aan vogels.

Hoe zijn veren volgens het evolutiemodel eigenlijk ontstaan? Velen menen dat veren aangepaste schubben zijn. Dino's (en andere reptielen) hebben immers schubben. Schubben zijn echter een soort verharde huidplooien terwijl veren uit een follikel groeien net als onze haren. Hoe zouden schubben in verern kunnen veranderen? Daarom schuiven velen (o.a. National Geographic) het ontstaan van veren een stuk naar achteren in de tijd. Voordat dinosaurussen schubben kregen, waren ze "kaal"; ze hadden geen schubben of veren. In de huid ontstonden gebiedjes, "placodes" genoemd, waaruit bij de ene soort schubben ontstonden en bij een andere soort (voorlopers van) veren. En ook het eiwit, BMP4, wat aanzet tot het ontwikkelen van schubben, veren en haren is hetzelfde. Is hiermee het bewijs van gemeenschappelijke afstamming geleverd? Absoluut niet. Uit placodes kunnen namelijk ook tanden groeien en zelfs neuronen en andere structuren voor het zenuwstelsel. En het eiwit BMP4 heeft nog veel meer functies in het embryo, dus dat BMP4 in zoveel soorten organismen voorkomt, hoeft ons niet te verbazen. En zoals altijd kan de aanwezigheid van dezelfde structuren, eiwitten en genen in verschillende organismen ook wijzen op een gemeenschappelijke ontwerper in plaats van een gemeenschappelijke voorouder. Met die placodes is namelijk nog steeds niet aangetoond hoe veren zijn ontstaan. Volgens het artikel in National Geographic heeft de aanwezigheid van placodes aangetoond dat veren niet meer dan een variatie op een thema zijn. Het zal duidelijk zijn dat dat veel te kort door de bocht is. Veren zien er heel anders uit dan schubben (en zelfs haren) en hebben ook andere eiwitten en daarmee genen nodig.

Longen

Mensen en zoodieren kunnen ademen dankzij hun middenrif. Wanneer deze omlaag beweegt, zetten de longen zich uit en ademen we in. Hierbij gaat de lucht via de luchtpijp naar allerlei vertakkingen en komt uiteindelijk in de longblaasjes terecht. Gaat het middenrig weer omhoog, dan ademen we uit. De lucht gaat dan via dezelfde weg, in omgekeerde richting weer naar buiten.

De ademhaling van vogels werkt heel anders. Vogels hebben geen middenrif maar wel verschillende luchtzakken. Bij het inademen vullen de achterste luchtzakken zich met zuurstofrijke buitenlucht en de voorste luchtzakken zich met zuurstofarme lucht uit de longen. Bij het uitademen wordt de lucht uit de achterste luchtzakken de longen in gestuwd en de lucht uit de voorste luchtzakken gaat via de luchtpijp weer naar buiten. Terwijl onze longen maar één pijp hebben waardoor de lucht zowel naar binnen als naar buiten gaat, hebben vogellongen 2 pijpen: één is aangesloten op de achterste luchtzakken en de andere op de voorste luchtzakken. Op die manier loopt de lucht in de longen van vogels dus altijd in dezelfde richting: van de achterste luchtzakken naar de voorste. Deze manier van ademhalen is veel efficiënter, wat handig is voor vogels die hoog in de lucht ook nog moeten kunnen ademhalen. Hoog in de lucht is namelijk veel minder zuurstof aanwezig.

Reptielen zoals alligators hebben een middenrif, net als wij mensen. Men heeft daarom tijdenlang aangenomen dat ze ook net zo ademen als wij. Het evolutiemodel had hierdoor een enorm probleem, want als vogels ontstaan zijn uit dinosaurussen (ook reptielen), hoe heeft de manier van ademhalen zich dan aangepast? Onderzoekers C. G. Farmer en Kent Sanders besloten om te onderzoeken of alligators wel echt net zo ademhalen als wij. Dat bleek niet zo te zijn. De lucht in de longen van alligators bleek altijd in dezelfde richting te stromen, net als bij vogels. Sommige media kopten meteen dat alligators net zo ademen als vogels. Maar dat is niet zo. Zoals gezegd hebben alligators wél een middenrif. Bovendien hebben alligators geen luchtzakken zoals vogels. Ze hebben wel een soort scherpe knikken in de luchtwegen die als een soort ventiel werken waardoor de lucht maar in één richting kan stromen. Deze ontdekking heeft de overgang van dino naar vogel misschien iets minder moeilijk gemaakt, maar er zijn nog steeds heel wat aanpassingen nodig om van reptiel- naar vogelademhaling te evolueren. En geen van die aanpassingen mag de ademhaling hinderen, want kunnen ademen is natuurlijk cruciaal.

Tanden

Ook het feit dat de Archaeopteryx tanden had, is geen bewijs dat het van reptielen afstamt. Er zijn namelijk nog steeds vogels die tanden hebben. Kijk bijvoorbeeld maar eens op deze site: https://www.momtastic.com/webecoist/2010/09/28/brush-your-beak-10-amazing-birds-with-teeth/ (sla de stripfiguren bovenaan even over).

Koud- versus warmbloedig

Mensen, zoogdieren en ook vogels zijn warmbloedig. Dit betekent dat ze in staat zijn hun lichaam op de constante temperatuur te houden. Reptielen zijn koudbloedig. Om warm te worden, moeten ze bijvoorbeeld in de zon gaan liggen. Dino's waren reptielen en zullen dus ook koudbloedig zijn geweest. Wanneer vogels uit dinosaurussen zijn ontstaan, zullen ze van een koudbloedige dieren warmbloedige dieren moeten zijn geworden. Hoe moet dat in zijn werk zijn gegaan? Sommige wetenschappers denken dat dino's ook warmbloedig waren; anderen, waaronder de eerder genoemde ornitholoog Alan Feduccia zijn stellig overtuigd van het tegendeel. Ik vind het zelf niet zo heel veel uitmaken. De overgang van koudbloedig naar warmbloedig moet toch een keer hebben plaatsgevonden. Vissen zijn immers koudbloedig. Landdieren zouden uit vissen zijn ontstaan, dus moet de overgang van koudbloedig naar warmbloedig toch minstens één keer gebeurd zijn. De vraag is: hoe moet dit geleidelijk zijn gebeurd? Ik heb hier geen antwoord op kunnen vinden. Wel wanneer dit zou moeten zijn gebeurd en waarom, maar niet hoe.