Bible-Science.info

Bijbel en wetenschap

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Testen van dateringsmethoden

Een manier om de dateringsmethode te testen is natuurlijk een object te nemen waarvan bekend is hoe oud het is en dit vervolgens te gaan dateren.

Mount Ngauruhoe is Nieuw Zeeland is uitgebarsten in 1949, 1954 en in 1975. Later zijn lavamonsters van die uitbarstingen opgestuurd naar laboratoria om te laten bepalen hoe lang geleden de uitbarsting moet hebben plaatsgevonden. Uiteraard is er niet bij verteld dat de lava slechts tientallen jaren oud is. De laboratoria gaven aan dat volgens de kalium-argondatering de lava 270 duizend tot 3,5 miljoen jaar oud is. Men vermoedt dat er tijdens het stollen argon in de lava is achtergebleven, waardoor de 40K/40Ar-verhouding lager was dan verwacht en het dus ouder leek dan het was. Rotsen die rond het jaar 1800 gevormd werden rond de Hualalai-vulkaan op Hawaï werden gedateerd op 1,6 tot 22,8 miljoen jaar. Vulkaan Kilauea (ook op Hawaï) produceerde in 1959 gesteente dat later werd gedateerd op een leeftijd van 8,5 miljoen jaar. Iets soortgelijks zien we op Mount St Helens. Ook daar wordt zeer jong gesteend op een veel te hoge leeftijd gedateerd.

In gesteente gevonden in Zuid-Engeland dat gedateerd wordt op een leeftijd van 189 miljoen jaar is gefossiliseerd hout gevonden dan nog een duidelijk meetbare hoeveelheid 14C bevatte. Zoals we al hebben gezien zou na zo'n 58.000 jaar geen meetbare hoeveelheid 14C meer aanwezig moeten zijn. Men heeft verschillende monsters van dit hout naar verschillende labs gestuurd en telkens kwam hier een leeftijd uit die lag tussen de 20.000 en 29.000 jaar. Vervuiling van de houtmonsters was hiermee uitgesloten. De enig logische conclusie is dat het gesteente veel jonger moet zijn dan de datering aangaf. (Natuurlijk is de leeftijd van 20.000-29.000 jaar te hoog voor creationisten, maar dat is het punt hier niet. Het punt is dat dateringsmethoden kennelijk onberouwbaar zijn.)

Diamanten bestaan ook uit koolstofmoleculen. Natuurlijke diamanten zouden minstens 1 miljard jaar geleden moeten zijn ontstaan. Na zo'n lange tijd zou al het 14C al lang verdwenen moeten zijn. Maar dat is niet zo. Er is nog steeds een meetbare hoeveelheid van dit isotoop aanwezig. Vervuiling in een hard materiaal als diamant volledig ondenkbaar. Achtergrondstraling kan de meting ook niet hebben beïnvloed, want de gebruikte meetmethode is daar niet gevoelig voor. De enig logische conclusie is dat diamant niet ouder kan zijn 58.000 jaar.

Ook zijn aardlagen van de Grand Canyon gedateerd. Volgens de evolutietheorie zijn de onderste lagen miljarden jaren ouder dan de bovenste. Maar 'isochron dating' geeft aan dat de bovenste laag juist 270 miljoen jaar ouder is dan de onderste! Een onmogelijkheid omdat de bovenste laag door een recente lavastroom is ontstaan. Ook deze veelbelovende methode blijkt dus onbetrouwbaar.

Soms worden door mensen gemaakte voorwerpen gevonden in steenkool, bijvoorbeeld ijzeren instrumenten, speerpunten en een gouden kettinkje. En in diepgelegen (dus oude) gesteenten zijn onder andere een munt en een beeldje gevonden. Deze voorwerpen worden gedateerd op een leeftijd van honderden miljoenen jaren. Aangezien de mens pas zo'n 3 miljoen jaar geleden ontstond (volgens de evolutietheorie), is er dus iets mis...

Conclusie: er is geen enkele dateringsmethode die bewijst dat de aarde miljarden of zelfs maar miljoenen jaren oud is.