Bible-Science.info

Bijbel en wetenschap

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Mitochondriën

Eén van de belangrijkste taken van mitochondriën is de energievoorziening, of, beter gezegd, de productie van ATP. ATP staat voor adenosinetrifosfaat. Het bestaat uit een adenine-ribonucleotide met drie fosfaatgroepen in plaats van één. Adenine met ribose noemen we adenosine en samen met drie fosfaatgroepen ontstaat dus adenosinetrifosfaat. Wanneer een enzym hier één fosfaatgroep afknipt, ontstaat er adenosinedifosfaat (ADP). Wordt er nog een fosfaatgroep verwijderd, dan ontstaat er adenosinemonofosfaat (AMP, wat tevens de scheikundige naam is van adenine-ribonucleotide). Telkens wanneer er een fosfaatgroep wordt losgemaakt, komt er energie vrij. Vandaar dat de aanmaak van ATP (indirect) zorgt voor de energievoorziening.

ATP ADP AMP (Bron: Wikipedia)